«Oferte educaționale inclusiv extracurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănă­tos și a cetățeniei active pentru copii din comunități dezavantajate, cu precădere rurale în învățământul preuniversitar». Acesta este titlul unui proiect „strategic“, finanțat cu peste 14 milioane de lei de UE (prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU) și cu 4,1 milioane de lei de bugetul național. Beneficiarul este Ministerul Educației. Printre obiectivele proiectului, postate pe site-ul ministerului, se regăsește și „formarea stilului de viață sănătos în spiritul cetățeniei active pe bază de intervenții extracuriculare și nonformale prin identificarea abordării educaționale necesare“.
Ce se ascunde în spatele cuvintelor pompoase și în ce a constat practic acest proiect? Ministerul a realizat concursuri tematice, care „au solicitat pariticipanților abilități artistice, sportive, practice, de prezentare sau dezbatere, dar mai ales implicare și interes pentru sănătate și civism“.
Un alt proiect al cărui beneficiar este același minister se intitulează „Tinerii împotriva violenței“. Pentru acesta s-au alocat peste 14 milioane de lei din fondurile europene și 4,1 milioane de lei de la bugetul de stat. Cu acești bani au fost organizate mai multe seminarii și conferințe.
Obiectivul declarat al proiectului: „Dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală, în vederea dezvoltării capacităţii instituţionale a diferitelor structuri cu rol în domeniu şi a competenţelor resurselor umane implicate în educaţie.
Și tot cu 14 milioane de lei, plus 4,1 milioane de la buget a fost recompensat și proiectul „Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în învățământul preuniversitar“. Beneficiar, tot Ministerul Educației, iar partener, compania Softwin. Unul din obiective: „îmbunătăţirea evaluării performantelor elevilor prin dezvoltarea unor aplicații informatice și a unei baze de date cu resurse digitale specifice (itemi de evaluare) care să poată fi utilizate atât de către profesori, cât și de către elevi în cadrul proceselor de evaluare și autoevaluare“. În practică este vorba de o aplicație disponibilă pe internet.