Potrivit unui anunț publicat pe SEAP, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a contractat servicii de consultanta în vederea elaborării mecanismului de calcul, evidențiere și acordare, de la bugetul de stat, a compensației de serviciu public de călători. Mai exact, statul român cheltuiește aproximativ 200.000 euro pentru a întreba o firmă privată cum să împartă subvenția pentru transportul feroviar de călători. „În contextul aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului, se impune necesitatea elaborarii unui nou mecanism de calcul, evidentiere si acordare de la bugetul de stat a compensatiei de serviciu public în transportul feroviar public de calatori, A.R.F. revenindu-i, responsabilitatea aplicarii acestui mecanism. În conformitate cu prevederile OUG nr. 62/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, subventiile alocate anual din bugetul de stat, în conditiile legii, operatorilor de transport feroviar public de calatori, reprezentând compensatia aferenta pachetului minim de servicii, se vor asigura din bugetul A.R.F., în limita sumelor alocate cu aceasta destinatie.

 Mecanismul de stabilire a compensatiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de calatori trebuie sa se realizeze pe baza criteriilor de dimensionare a pachetului minim de servicii, rutelor de circulatie, categoriilor si numarului de trenuri care compun pachetul minim de servicii, precum si a standardelor de cost, astfel încât alocarile de la bugetul de stat sa fie în acord cu regulamentele Uniunii Europene. Rezultatul final al achizitiei serviciului documentatiei întocmite de Prestator va fi implementarea unui sistem facil privind calculul, evidentierea si acordarea de la bugetul de stat a compensatiei de serviciu public, obtinerea avizului Consiliului Concurentei si aprobarea Ordinului Ministrului Transporturilor pentru Normele metodologice privind calculul, evidentierea si acordarea de la bugetul de stat a compensatiei de serviciu public”, conform anunțului de licitație.

Contractul a fost câștigat de firma  Synergetics Corporation SR, valoarea contractului fiind de 910.000 lei fără TVA, bani de la buget.