Din totalul cifrei de afaceri, cea mai mare pondere revine vânzărilor realizate pe piaţa internă (77,5%), diferenţa până la 100% fiind deţinută de afacerile dezvoltate pe pieţele externe (22,5%), în creştere faţă de ponderea ce îi revenea în primul semestru din 2011 (18%).

Pentru aceeaşi perioadă a anului 2012, profitul net rezultat a fost de 25,8 milioane lei, cu 11% mai mare faţă de profitul net obţinut în semestrul I din anul precedent.

"În această ultimă perioadă compania a fost gestionată în baza programului de dezvoltare 2012 -2016, aprobat în Adunarea generală a acţionarilor din luna aprilie a acestui an, în cadrul căruia o importanţă deosebită este acordată dezvoltării nomenclatorului de produse, internaţionalizării afacerii, protecţiei capitalului de lucru, gestionării cheltuielilor operaţionale şi programelor de dezvoltare a competenţelor profesionale, cum este Şcoala de vară a+. Acest tip de conducere bazat pe participarea managementului la luarea deciziilor, în baza unor planuri operaţionale anuale, cu obiective şi criterii de performanţă precise a permis realizarea unui profit net de 25,8 milioane lei, în creştere cu 11% comparativ cu semestrul I al anului 2011", a explicat Ioan Nani, director general al Antibiotice.

Până la 30 iunie 2012, compania avea achitate integral taxele şi impozitele la bugetul de stat şi bugetele locale, în valoare totală de 27 milioane lei.

Exporturile, în creştere cu 33%

Activitatea derulată pe plan internaţional s-a concretizat până la finele semestrului I în obţinerea unei cifre de afaceri de 33,4 milioane lei, cu 33,5% mai mare decât cifra de afaceri obţinută din exporturi în perioada similară a anului 2011.

Această majorare a valorii exportului vine în contextul intensificării acţiunilor de
internaţionalizare a afacerii şi se explică prin creşteri ale vânzărilor de medicamente finite, cât şi prin majorări ale volumelor exportate de Nistatină (substanţă activă utilizată în preparatele antimicotice şi în unele produse cosmetice).

Astfel, Nistatina a fost livrată în 2012 către noi pieţe din Asia, Africa şi Orientul Mijlociu, compania crescându-şi totodată vânzările pentru acest produs pe pieţele tradiţionale din Brazilia, Pakistan şi Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, medicamente finite din clasele antiinfecţioase, sistem cardiovascular şi tract digestiv au fost livrate pentru prima oară în 2012 în ţări ca Danemarca, Ucraina, Albania, Azerbaijan, ca urmare a finalizării autorizării produselor pe pieţele respective şi a stabilirii de noi parteneriate de afaceri.

"În perspectivă, anticipăm o majorare a exporturilor de Nistatină odată cu autorizarea produsului şi comercializarea lui către primii trei utilizatori finali de pe piaţa SUA şi a concretizării proiectelor noi din zonele Americii de Sud, Africii, Orientului Mijlociu şi Europei", a declarat directorul Antibiotice.
De asemenea, se aşteaptă ca medicamentele finite produse la Iaşi, precum Ampicilina şi Nafcilina, avizate de către Food and Drug Administration, autoritatea de reglementare în domeniul alimentaţiei şi medicamentului din America, să-şi mărească ponderea în exporturile realizate în SUA şi alte pieţe reglementate de FDA. În prezent Antibiotice are înregistrate circa 100 de parteneriate în 65 de ţări ale lumii pentru comercializarea medicamentelor finite şi a substanţei active Nistatină.
"Cât priveşte piaţa internă, în primele şase luni, afacerile companiei au avut o evoluţie lineară, Antibiotice menţinându-şi cota de piaţă în condiţiile obţinerii unei cifre de afaceri de 115 milioane lei, comparabilă cu cea obţinută în semestru I din 2011", a completat Ioan Nani.