Noi discuţii la Ministerul Sănătăţii pe tema vârstei de pensionare!

Potrivit unui anunţ făcut de către reprezentanţii Federaţiei Sanitas, în urma discuţiilor de miercuri, 18 august, din Comisia de dialog social de la nivelul Ministerului Sănătății, a fost modificat proiectul de OUG pentru modificarea Legii 95/2006.

Este vorba despre o modificare care stabileşte faptul că că medicii se vor putea pensiona în continuare la vârsta general valabilă, prevăzută de lege, depășirea acesteia fiind o opțiune personală!

Precizările ministrului Muncii privind vârsta de pensionare a medicilor

În urmă cu o săptămână, in spaţiul public apărea o controversă privind pensionarea medicilor. Unele informaţii indicau faptul că Guvernul ar intenţiona să mărească vârsta obligatorie de pensionare de la 65 la 67 de ani, pentru toţi medicii.

Contactată de Capital.ro, ministrul Raluca Turcan spune că totul este o “invenţie pură”.

“Acum se pot pensiona la 67 de ani. Altceva nu cunosc. Nici măcar nu am discutat lucrul acesta. O invenţie pură”, ne-a declarat ministrul Muncii.

Potrivit legii, pensionarea la 67 de ani este opţională, iar Guvernul nu are nicio intenţie de a o modifica, a mai precizat Raluca Turcan, în urmă cu o săptămână.

Cum arată acum Articolul 391 din Legea 95/2006, potrivit Sanitas?

Articolul 391 se modifică și va avea următorul cuprins, au scris cei de la Federaţia Sanitas miercuri, 18 august, pe Facebook:

,,Art. 391 (1) Medicii se pensionează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la împlinirea vârstei de 67 de ani, indiferent de sex, cu aprobarea managerului. Cererea privind menţinerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare, cu cel puţin 3 luni înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În unităţile sanitare publice, medicii membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare ai Academiei Române şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale, cetăţeni români, profesorii universitari şi cercetătorii ştiinţifici gradul I, doctorii în ştiinţe medicale, care desfăşoară activităţi medicale continuă, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă medicii, membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe Medicale, cetăţeni români pot fi menţinuţi în activitate conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările şi completările ulterioare. De acelaşi drept pot beneficia şi medicii, membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare ai Academiei Române, cetăţeni români.

(4) Medicii care au depăşit limita de vârstă prevăzută la alin. (2) pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al CMR, eliberat pe baza certificatului de sănătate şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.

(5) În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, la propunerea unităţii sanitare publice, cu avizul anual al CMR, prin colegiile teritoriale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea posturilor prin concurs.

(6) Medicii deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinuţi, la cerere, în activitatea profesională, pe baza certificatului anual de sănătate. Aceste prevederi se aplică şi medicilor care, din motive politice, au fost obligaţi să îşi întrerupă studiile o anumită perioadă, obţinându-şi licenţa cu întârziere, ori celor care au fost împiedicaţi sa îşi reia activitatea profesională.

(7) Medicii care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută la alin. (2) nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, al ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, al autorităţilor de sănătate publică, al CNAS, al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti, precum şi în cadrul spitalelor publice şi al oricărei alte unităţi sanitare publice.

(Prin excepţie de la prevederile alin. (2) și alin.(3), medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activităţii se stabileşte de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din:

  • un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;
  • un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
  • un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti.”