În acest an, 2.273 de primării dintre cele 2.747 eligibile au solicitat finanțare, iar, până în prezent, 1.531 dintre acestea au încheiat contracte de prestări servicii cu persoane juridice sau fizice autorizate să execute lucrări de cadastru general.

În acest an, pentru implementarea Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), ANCPI a transmis primăriilor posibilitatea de a încheia contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică, suma alocată fiind majorată la 155.000 lei, comparativ cu 150.000 de lei, în 2017 și 135.000 de lei, în 2016.

Până acum, au fost înregistrate la cadastru peste 835.000 de imobile. Dintre acestea, aproximativ 180.000 au fost înregistrate de la începutul acestui an, alte 386.298, în anul 2017, 192.606, în anul 2016, iar între anii 2005-2015, au fost înregistrate 78.272 de imobile. Programul național se derulează în toate județele țării, cărțile funciare fiind eliberate gratuit pentru cetățeni.

Dintre cele 3.181 de unităţi administrativ teritoriale din România, 51 de comune din 19 județe sunt cadastrate integral. De asemenea, au fost finalizate lucrări în  2.267 de sectoare cadastrale, din 720 de comune.

La această dată, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în peste 2.600 de localităţi, care depășesc 4,5 milioane de imobile, echivalentul a aproximativ 3,5 milioane de hectare. În anul 2018, cel mai mare număr de imobile a fost înregistrat în județul Dolj (peste 31.000 de imobile), urmat de județul Bihor (peste 19.000 de imobile) și Teleorman (peste 17.000 de imobile).

Programul național este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI (peste patru miliarde de lei), dar și din fonduri externe nerambursabile, obținute prin Programul Operațional Regional (în cuantum de peste 300 de milioane de euro). De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanțare poate fi bugetul local al primăriilor.