Discuțiile dintre reprezentanții Asociației Române a Băncilor (ARB), BNR și ai băncilor comerciale pe marginea noului regulament de creditare s-a finalizat cu promisiunea că bancherii vor scrie toate neclaritățile pe care le au în implementarea noii legi și le vor trimite ARB care le va înainta mai apoi BNR. Reprezentanții BNR au subliniat că, principalele modificări aduse de regulament vizează împătrțirea clară a creditelor de retail în credite de consum și credite imobiliare, aplicarea coeficienților de ajustare la șocuri (de curs, de dobândă variabilă și de pierdere a veniturilor), precum și modul de garantare al creditelor.
Regulamentul nu se aplică retroactiv, dar pentru a da posibilitatea clienților băncilor să renunțe eventual la riscul de credit, BNR permite refinanțarea oricărui tip de credit încheiat înainte de 31 octombrie 2011. Sunt așa-numitele restructurări de credite, incluse sub denumirea exceptări de la regulament.

Clarificările aduse de juriștii din BNR au arătat că băncile pot refinanța credite de la altă bancă, dar nu pot acorda nici un leu în plus clientului, cel mult poate include în suma refinanțată doar eventualele comisioane de transfer de la o bancă la alta. Până la apariția regulamentului, toată lumea care apela la refinanțare o făcea pentru o rată ceva mai mică și câteva mii de euro în plus pe noul credit.
Acest fapt nu va mai fi posibil acum. Mai mult, în cazul refinanțării unui credit ipotecar, oricât de tentantă ar fi o ofertă bancară nouă, faptul că va trebui plătit din nou notarul și nu se va beneficia de reducerea prețurilor pe imobiliare prin accesarea unei sume suplimentare în contul aceluaiași imobil adus în garanție, îl va face pe orice potențial client să renunțe la ideea de refinanțare. Menționăm că, majoritatea creditelor acordate în ultimul an au fost credite de refinanțare.