În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a avut o tendinţă similară cu forma ajustată (7,91%, respectiv 19,99%), conform Agerpres.

Raportat la primele trei luni ale anului în curs, în trimestrul II din 2017, costul orar al forţei de muncă a crescut în toate activităţile economice.

Cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat în activitatea de învăţământ (15,25%), ca urmare a diminuării timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent datorită începerii vacanţei şcolare. Este urmată de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (11,64%) şi activităţile de spectacole, culturale şi recreative (10,90%).

Creşterea cea mai mică a costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a avut loc în tranzacţii imobiliare (1,46%).

În trimestrul II 2017, creşterea faţă de trimestrul anterior a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 6,58%, iar cea a cheltuielilor indirecte (non-salariale) de 6,84%. Creşterile înregistrate de cele două componente – pentru indicii în formă brută (neajustată) – au fost de 7,91%, respectiv 7,93%.

În trimestrul II din 2017, comparativ cu perioada similară din 2016, costul orar al forţei de muncă a crescut în toate activităţile economice.
Cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) se observă în activităţile de învăţământ (38,99%), sănătate şi asistenţă socială (38,93%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (36,47%) şi administraţie publică (26,30%).

Creşterile costului orar al forţei de muncă din activităţile sectorului bugetar au fost influenţate, în principal, de aplicarea prevederilor legale în domeniu.
Creşterea cea mai mică s-a înregistrat în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (2,83%).

Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 18,56%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 20,02%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creşteri similare (18,65%, respectiv 19,85%) în perioada de referinţă.