Corpul de Control al Prim-ministrului a finalizat o acțiune de control la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A. („CFR Călători”), care a vizat perioada 01.01.2017-31.12.2019.

Acțiunea de control a avut ca obiective verificarea și evaluarea modului de respectare a prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea societății, a prevederilor legale ce reglementează guvernanța corporativă și a celor ce asigură cadrul normativ incident atribuirii, încheierii și derulării contractelor de achiziții sectoriale.

Totodată, a fost verificat modul în care au fost realizate programele anuale de investiții, precum și de respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea și realizarea veniturilor și angajarea, respectiv efectuarea cheltuielilor.

Analizând evoluția rezultatului brut al CFR Călători într-un orizont mai mare de timp, s-a constatat faptul că tendința este de deteriorare, respectiv intervalul de timp 2014-2018 este caracterizat de un maxim de profit aferent anului 2014 (profit brut în valoare de 69.915 mii lei/ profit operațional 114.378 mii lei) și o pierdere maximă aferentă exercițiului financiar 2018 (pierdere brută 82.795 mii lei/ pierdere operațională 83.447 mii lei).

Deteriorarea rezultatului brut

Tendința de deteriorare a rezultatului este cauzată de creșterea veniturilor totale în perioada 2014-2018 într-un ritm inferior (2,12%), creșterii cheltuielilor totale în aceeași perioadă (9,31%).

Tendința de creștere a cheltuielilor totale în perioada 2014-2018 este direct determinată de evoluția crescătoare a valorii cheltuielilor cu personalul în această perioadă, pe fondul diminuării numărului de angajați (numărul mediu de angajați a fost în 2014: 13.195 persoane, iar în 2018: 12.782 persoane).

Iar analiza structurii cheltuielilor efectuate de CFR Călători în perioada 01.01.2017-30.06.2019 a relevat faptul că ponderea cheltuielilor cu personalul din totalul cheltuielilor de exploatare a devenit cea mai mare în 2018 (36,05%) și primul semestru al anului 2019 (38,71%), devansând ponderea cheltuielilor materiale (35,85% în 2018 și 35,62% în semestrul 1 2019), arată concluziile actului de control.

Finanțarea publică, limitată de normele europene

Din documentele puse la dispoziție de CFR Călători a reieșit faptul că insuficiența investițiilor în raport cu necesitățile CFR Călători a avut ca principală cauză finanțarea deficitară din surse proprii, în contextul existenței unor pierderi neacoperite aferente exercițiilor financiare anterioare și înregistrării performanțelor financiare negative ce caracterizează ultimii ani.

Finanțarea de la bugetul de stat a investițiilor CFR Călători este limitată de respectarea normelor europene privind ajutorul de stat.

Pe de altă parte, o alocare bugetară justificată de subcompensarea serviciilor publice efectuate de societate în perioadele anterioare, poate fi făcută în baza unei decizii externe societății.