Revizuirea cadrului macroeconomic şi noile măsuri de politică bugetară fac ca Strategia Fiscal-Bugetară 2012-2014 (SFB), în forma adoptată în august 2011 de Guvern, să nu mai fie de actualitate, susţine Consiliul Fiscal care recomandă actualizarea corespunzătoare a acesteia, în spiritul prevederilor legii responsabilităţii fiscal-bugetare, astfel încât parametrii strategiei în forma ce va fi supusă dezbaterii Parlamentului să fie consistenţi cu noul cadru macroeconomic şi noile obiective de politică fiscal-bugetară pe termen mediu.

Potrivit Strategiei, rata şomajului înregistrat se va cifra la sfârşitul anului 2011 la 4,9% şi va scădea la 4,5% în 2012 şi la 4,3% în 2013. De asemenea, documentul prevede un ritm de creştere a exportului de 15,1% în 2011, 14,5% în 2012 şi 13,7% în 2013. Pentru 2012 este estimată o alocare pentru investiţii de 43 miliarde lei, pentru 2013 – 49,5 miliarde lei, iar pentru 2014 – 55,7 miliarde lei.

Totodată, cheltuielile de personal vor fi reduse gradual pentru ca în 2012 să reprezinte 7,2% din PIB, în 2013 – 7,08% din PIB, iar în anul următor – 6,79% din PIB. Majorarea cheltuielilor de personal şi a celor cu pensiile în 2012 ar încălca cinci legi

Raportul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) aferent proiectului de buget ia în calcul eventualitatea majorării cheltuielilor de personal pe parcursul anului, în limita unui plafon de 7,2% din PIB (nivelul cheltuielilor de personal prevăzute în forma curentă a proiectului de buget este de 6,9% din PIB). De asemenea, este prevăzută şi posibilitatea indexării pensiilor pe parcursul anului 2012 conform noii Legi a pensiilor, cu impact negativ asupra deficitului bugetar (spre exemplu, în condiţiile în care indexarea ar fi operată începând cu luna iulie 2012, impactul suplimentar estimat la nivelul cheltuielilor ar fi de circa 0,3% din PIB).

Articolul 8 al Legii responsabilităţii fiscale prevede că "Guvernul şi fiecare ordonator de credite, precum şi orice entitate responsabilă de elaborarea politicilor şi acordurilor salariale din sectorul public trebuie să se asigure că toate aceste politici şi acorduri salariale sunt în concordanţă cu principiile responsabilităţii fiscale, regulile fiscale, precum şi cu obiectivele şi limitele din strategia fiscal-bugetară", iar articolul 9, alineatul 2 al legii responsabilităţii fiscal-bugetare, arată că "totalul cheltuielilor de personal al bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar cu ocazia rectificărilor bugetar"’.

De asemenea, potrivit Legii responsabilităţii fiscale, "cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificărilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice şi pentru plata contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene’, iar la articolul 17 se precizează că ‘în cazul în care raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară constată o deteriorare a soldului previzionat al bugetului general consolidat faţă de ţinta avută în vedere la aprobarea bugetului anual cu mai mult de 0,5% din produsul intern brut luat în considerare la elaborarea bugetului anual şi această deteriorare nu se datorează înrăutăţirii semnificative a prognozei macroeconomice, Guvernul are obligaţia de a pune în aplicare măsuri adecvate pentru îndeplinirea ţintei privitoare la soldul bugetului general consolidat.
Principalul risc: creşteri economice mai reduse decât cea prognozată 2012
Contextul inmternaţional şi creşterea costurilor cu finanţarea externă fac improbabilă creşterea economică stabilită de strategie pentru 2012. Pe de altă parte, CF consideră că informaţiile disponibile la acest moment nu sunt în măsură să invalideze scenariul de bază al proiecţiei macroeconomice ce fundamentează proiectul de buget.

Bugetul general consolidat pentru anul 2012 (şi implicit proiecţia bugetară pe termen mediu) este construit pe un scenariu macroeconomic semnificativ mai nefavorabil comparativ cu Strategia fiscal-bugetară 2012-2014 în forma aprobată aprobată de Guvern, în condiţiile în care creşterea economică prognozată a fost reevaluată pentru anul 2012 la un nivel de 1,8%-2,3% comparativ cu o estimare iniţială de 3,9%.

"Centrul intervalului de prognoză aferent creşterii PIB (2,1%) corespunde cifrei aferente ultimei prognoze a Comisiei Europene. Centrul intervalului de prognoză aferent creşterii PIB (2,1%) corespunde cifrei aferente ultimei prognoze a Comisiei Europene. Trebuie însă precizat că aceasta din urmă nu include impactul măsurilor suplimentare de consolidare fiscală prevăzute în proiectul de buget al anului 2012 (în principal îngheţarea salariilor din sistemul public şi cea a pensiilor), în condiţiile în care proiecţia de deficit bugetar a Comisiei Europene este de 3,7% din PIB (ESA95). Faţă de prognoza Comisiei Europene, proiectul de buget include practic un efort suplimentar de ajustare a deficitului structural (impuls fiscal negativ adiţional) de cel puţin 1,1% din PIB, care implicit ar trebui să se regăsească într-o prognoză de creştere economică mai redusă", se mai arată în opinia Consiliului Fiscal cu privire la Legea bugetului de stat şi la Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2012, transmisă Ministerului Finanţelor Publice.
Guvernul a aprobat vineri proiectul de buget pe anul 2012, acesta urmând să ajungă în Parlament luni, 28 noiembrie, a anunţat premierul Emil Boc.
Citiţi şi: România se va împrumuta anul viitor 57 miliarde lei și 2,4 miliarde euro