"Structura revizuită a cheltuielilor bugetare poate constitui o cauză de îngrijorare. Deşi cifrele revizuite în jos faţă de estimarea din august pentru cheltuielile de personal reflectă ajustarea peste aşteptări a fondului de salarii, presiunile la
nivelul celorlalte cheltuieli sociale, revizuite în sus, şi recurenţa problemei arieratelor rămân o provocare.
Perpetuarea acestor tendinţe ar putea periclita îndeplinirea obiectivelor fiscale viitoare sau ar putea conduce la reduceri ale altor categorii de cheltuieli, în special cheltuieli de investiţii, dacă nu se implementează cu succes reformele menite să aducă aceste cheltuieli sub control", precizează comunicatul.
Potrivit Consiliului Fiscal, proiectul prevede o creştere a cheltuielilor cu asistenţa socială de 404 milioane lei, în condiţiile în care această categorie de cheltuieli a fost deja suplimentată semnificativ la rectificarea bugetară anterioară.
"Frecventele revizuiri ascendente ale cheltuielilor cu asistenţa socială indică slăbiciuni în procesul de programare bugetară si nu sunt consistente cu obiectivul asumat de autorităţi de reformare si îmbunătăţire a controlului asupra sistemului de prestaţii sociale", consideră Consiliul Fiscal.
O altă deficienţă observată de Consiliu este mecanismul de stingere „în lanţ” a arieratelor bugetare care nu se adresează de fapt cauzelor structurale care au determinat acumularea de arierate. Prin acest mecanism, aproximativ 250 milioane lei vor fi transferate din bugetul de stat către bugetele locale şi mai departe către anumite companii de stat şi/sau unităţi publice pentru ca acestea să îşi achite obligaţiile bugetare restante.
Totodată, Consiliul apreciază că ţinta de deficit bugetar pentru 2010 de 6,8% din PIB are şanse mari de a fi atinsă.
Consiliul Fiscal este o instituţie independentă de guvern care funcţionează potrivit legii responsabilităţii fiscale şi care emite analize, opinii şi recomandări referitoare la politica fiscală şi bugetară a executivului.