Reprezentanţii Consiliului consideră că se impune detalierea alocărilor din Fondul de rezervă bugetară, cu precizarea condiţiilor şi a criteriilor de alocare, precum şi defalcarea pe ordonatori de credite. De asemenea, Consiliul fiscal recomandă plafonarea sumelor ce pot fi repartizate şi utilizate din fondul de rezervă, ca procent din totalul cheltuielilor.

Anul trecut au fost alocate din fondul de rezerva bugetara aproximativ 2,12 miliarde lei (1,03% din cheltuielile totale), din care 1,9 miliarde pentru administraţia centrală şi aproximativ 222 milioane lei pentru administraţia locală. În cadrul alocărilor pentru administraţia centrală, aproximativ 600 de milioane de lei au fost alocaţi pentru plata arieratelor, pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Comparativ cu anul precedent, alocările din fondul de rezervă bugetară au fost mai mici cu 456 de milioane, exclusiv pe seama diminuării sumelor redirecţionate către autorităţile locale.

‘În ultimii ani, se poate remarca însă o îmbunătăţire a procesului de programare bugetară în legătură cu fondul de rezervă, atât cheltuielile angajate, cât şi numărul hotărârilor de Guvern promovate în scopul utilizării resurselor destinate acoperirii cheltuielilor neprevăzute fiind în scădere’, subliniază raportul.

În conformitate cu Legea finanţelor publice numărul 500/2002, fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe baza de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. Legea nu precizează însă explicit categoriile de cheltuieli care pot fi angajate din fondul de rezerva şi nici nu există limitări legate de cuantumul sumelor alocate, ceea ce oferă spaţiu pentru alocări discreţionare şi netransparente, consideră reprezentanţii CF.