Cheltuielile de personal vor creşte cu 5,92%, la 41,51 milioane de lei, iar cheltuielile cu bunurile şi serviciile vor fi mai mari cu 30,6%, însemnând 7,37 milioane de lei, scrie agerpres.

Din bugetul total al instituţiei, 48,2 milioane de lei reprezintă alocări de la bugetul de stat, iar restul sunt venituri proprii.

Potrivit documentului, Consiliul Concurenţei doreşte să achiziţioneze în 2017 echipamente IT de ultimă generaţie, care vor putea asigura securitatea datelor cu conţinut informaţional sensibil, înlocuirea aparaturii IT şi serverelor amortizate şi depăşite fizic şi moral, achiziţionarea unui soft necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii direcţiilor Juridic şi Servicii, înlocuirea parcului auto existent la inspectoratele de concurenţă teritoriale, care este mult îmbătrânit, având peste 15 ani vechime, cu durata normală de funcţionare depăşită şi care nu mai prezintă siguranţă în circulaţie, având uzură fizică şi morală avansată.

În vederea asigurării sustenabilităţii, pe o perioadă de minimum cinci ani de la data finalizării, a proiectelor derulate de Consiliul Concurenţei, în perioada 2013 – 2015, este necesară achiziţia de licenţe, precizează instituţia, în document. 

Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018 – 2020, publicat luni pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, arată că proiectul de buget pe anul 2017 este configurat pe o creştere economică de 5,2%, un deficit bugetar (cash) estimat la 2,96% din PIB şi o inflaţie medie anuală de 1,4%.