Analiza efectuată de autoritatea de concurenţă a relevat faptul că operaţiunea notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească, respectiv nu va conduce la crearea sau consolidarea unei poziţii dominante a societăţii rezultate din fuziune, care să aibă ca efect restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia.
Având în vedere că atât Alpha Bank AE, cât şi EFG Eurobank Ergasias SA realizează în Grecia mai mult de 2/3 din cifra de afaceri la nivel european, nu există obligaţia ca această concentrare economică să fie notificată Comisiei Europene.
Legislaţia comunitară prevede ca în cazul în care fiecare dintre companiile implicate realizează mai mult de două treimi din cifra  totală de afaceri într-unul din statele membre, operaţiunea este analizată de autoritatea de concurenţă a statului respectiv, precum  şi de fiecare din statele unde părţile implicate desfăşoară activităţi Societatea rezultată în urma fuziunii dintre EFG Eurobank Ergasias SA şi Alpha Bank AE se va numi Alpha Eurobank S.A.
Alpha Bank AE este o societate care face parte din grupul Alpha, unul dintre cele mai importante grupuri de servicii financiare şi bancare din Grecia. Grupul Alpha oferă o gamă largă de servicii, inclusiv servicii bancare cu amănuntul, servicii bancare pentru societăţi, administrarea activelor, servicii bancare pentru sectorul privat, distribuţie a produselor de asigurări, servicii bancare de investiţii, leasing, factoring, gestionare a serviciilor de brokeraj şi a activelor imobiliare, şi servicii de brokeraj.
În țara noastră, grupul Alpha deţine controlul asupra Alpha Bank Romania S.A., Alpha Leasing Romania IFN S.A., SSIF Alpha Finance Romania S.A., Alpha Insurance Brokers S.R.L., Alpha Astika Akinita Romania S.R.L. şi AGI-RRE Participations 1 S.R.L..EFG Eurobank Ergasias SA, societate bancară care face parte din grupul EFG, oferă servicii bancare cu amănuntul, servicii bancare întreprinderilor mici şi mijlocii, servicii de investiţii bancare, servicii pe piaţa de capital, servicii bancare pentru sectorul privat şi administrare de active.
În România, grupul EFG deţine controlul asupra Bancpost S.A., EFG Eurobank Finance S.A., EFG Eurobank Securities S.A, EFG Leasing IFN S.A., EFG Eurobank Property Services S.A. , EFG Retail Services IFN S.A. , Eliade Tower S.A., IMO Property Investments Bucuresti S.A.,  IMO-II Property Investments S.A. Retail Development S.A., Seferco Development S.A, S.C. EFG Eurolife Asigurari de Viata S.A., S.C. EFG Eurolife Asigurari Generale S.A. şi EFG IT Shared Services S.A..