Astfel, Grupul Nepi a preluat activele deţinute de Degi Titan, respectiv clădirile şi terenul aferent unde, în prezent, funcţionează centrul comercial Iris Titan Shopping Center Bucureşti.

În România, Grupul Nepi desfăşoară activităţi de investiţii imobiliare în scopul închirierii către terţi de spaţii de birouri, spaţii comerciale şi industriale.

Degi Titan desfăşoară activităţi de închiriere şi subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, prin intermediul Iris Titan Shopping Center.

Consiliul Concurenţei a evaluat operaţiunea de concentrare economică din punct de vedere al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, constatându-se că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei piaţa serviciilor de închiriere a proprietăţilor imobiliare cu destinaţie comercială din cadrul marilor centre comerciale (centre comerciale tip „mall”, hypermarketuri, galerii comerciale cu o suprafaţă de peste 2.500 mp).