”Consiliul de Administratie al Petrolexportimport SA informează investitorii şi acţionarii că, urmare analizării situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 şi a situaţiilor financiare interimare întocmite la 30 iunie 2018 a constatat că activul net al societăţii calculat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, înregistrând valori negative”, arată un document transmis joi de companie Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

De asemenea, la cererea creditorului Piraeus Bank România, a fost executat silit imobilului situat pe Bulevardul Unirii din Bucureşti.
”Consiliul de Administraţie, constatând starea de insolvenţă a societăţii, va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi va propune spre aprobare formularea cererii de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei conform Legii nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă”, se menţionează în document, citat de News.ro.

Compania a fost înfiinţată în anul 1948, având ca principal obiect de activitate exportul petrolului şi al tuturor derivatelor petrolifere. Începând cu data de 1 ianuarie 1991, s-a transformat în societate pe acţiuni, fiind pricipalul agent de comerţ exterior în domeniul importului de petrol şi exportului produselor petroliere pentru sistemul de rafinare românesc. Până în 1997, Petrolexportimport a deţinut monopolul importului de ţiţei şi exportului de produse petroliere pentru sistemul de rafinare din România.

Din 9 mai 2000, societatea a fost complet privatizată. În prezent, Petrolexportimport importă şi comercializează produse petroliere, petrochimice şi aditivi pentru rafinăriile româneşti, precum şi pentru alţi clienţi interni, printr-o reţea de distribuţie.