Firma câştigătoare a contractului este Regia Autonomă Rasirom. 

Contractul are ca obiect furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune a turnicheţilor în punctele de control acces ale Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune a componentelor sistemului biometric de control acces bazat pe o metodă automată de identificare şi autentificare a persoanelor în punctele de control acces ale AIHCB şi integrarea la nivel de infrastructură de comunicaţie în sistemul de management al controlului accesului existent la nivelul CNAB (sMs) a componentelor furnizate. 

Criteriul de atribuire a contractului a fost preţul cel mai scăzut, iar tipul procedurii a fost licitaţie electronică deschisă. 

Valoarea contractului estimată iniţial s-a ridicat la 600.000 de euro, fără TVA, în urma licitaţiei ajungând la 425.997 euro, fără TVA, respectiv 1,914 milioane lei, fără TVA. 

Contractul nu poate fi subcontractat şi nu este legat de un proiect/program finanţat din fonduri comunitare. 

Numărul de oferte primite s-a ridicat la şapte, admisibile fiind cinci dintre acestea. 

Agerpres