Începând cu jumătatea acestui an, comisioanele de rambursare anticipată a creditelor cu dobândă fixă sau variabilă vor scădea după modelul practicii din alte state membre ale UE.

Dacă pentru un credit de nevoi personale de 10.000 euro, fără garanţii, cu dobândă fixă, contractat pe o perioadă iniţială de zece ani la Unicredit Bank, clientul doreşte după doi ani să ramburseze suma ramasă (8.000 euro) în avans, ar trebui să plătească, în prezent, un comision de rambursare anticipată de 320 euro (4% din 8.000 de euro). După modificările legislative anunţate, pentru aceeaşi sumă rămasă de rambursat, comisionul va fi de doar 80 de euro (1% din 8.000 euro). Dacă un credit cu dobândă fixă se află în ultimul an de plată, comisionul va fi chiar mai mic, de 0,5%.

Începând cu luna iunie a acestui an, clienţii băncilor vor plăti un comision de rambursare anticipată de maximum 1% dacă sunt mai mulţi ani până la scadenţa creditului. În unele cazuri, acesta ajunge la 0,5%, iar pentru creditele cu dobândă variabilă, la 0%. Conform datelor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), clienţii vor avea dreptul de a rezilia contractul de credit de consum în maximum 14 zile de la semnarea contractului. Actul normativ care stipulează toate acestea va fi în concordanţă cu Directiva europeană nr. 2008/48/CEE privind contractele de credit pentru consumatori. Constantin Cerbulescu, preşedinte ANPC, susţine că „noul act va creşte transparenţa privind informaţiile oferite consumatorilor în ceea ce priveste drepturile şi obligaţiile acestora“.

Oferte bancare uniformizate

Reprezentanţii BCR cred că modificarea comisoanelor de rambursare anticipată va conduce la o piaţă mai competitivă îmbunătăţind modul în care consumatorul va avea acces la produsele de creditare competitive.

Cum se va modifica însă comportamentul de plată al clienţilor? Eliza Erhan, director dezvoltare produse retail la Millennium Bank, crede ca „sumele rambursate în avans ar putea să crească, în măsura în care clienţii vor dispune de banii necesari pentru a plăti mai mult decât rata lunară“.

Deşi reducerea comisioanelor de rambursare anticipată nu va fi unul dintre elementele care pot influenţa decisiv relansarea cererii de credite pe segmentul persoanelor fizice, noile reglementări vor uniformiza politica privind rambursarea anticipată, eliminând diferenţele din ofertele bancare, arată Eliza Erhan.

Toate băncile ro­mâneşti con­sul­tate de Capital inten­ţio­nează să îşi adapteze oferta la noile reguli. În prezent, comisioanele de rambursare anticipată variază de la 0% până la 5%, în func­ţie de bancă şi de perioada rămasă până la scadenţa creditului.

„Această măsură obligă băncile să modifice clauzele contractelor de credit, inclusiv ale celor deja existente“, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei. Conform unui comunicat al instituţiei, Consiliul Concurenţei a consultat şi alte autorităţi naţionale de concurenţă din statele membre ale UE cu privire la modalitatea în care fiecare jurisdicţie naţională a transpus dispoziţiile Directivei. Astfel, potrivit legii slovene, în cazul rambursării (integrale) anticipate a creditului garantat ipotecar, creditorul are dreptul de a percepe un comision, egal cu echivalentul a jumătate din costurile de aprobare a împrumutului.

În Marea Britanie, reglementarea actuală prevede o reducere minimă acordată consumatorului care decide să achite anticipat un credit de consum. Reducerea e calculată după o formulă complexă, ţinând cont de sumele plătite până la acel moment din totalul de rambursat prevăzut în contractul de credit.

În Grecia, potrivit jurisprudenţei Curţii Supreme Civile şi Penale, dacă rata dobânzii e variabilă, băncilor le este interzis să perceapă orice penalitate pentru rambursare anticipată parţială sau totală a creditului.

Această măsură obligă băncile să modifice clauzele contractelor de credit, inclusiv ale celor deja existente.
Bogdan Chiriţoiu, preşedinte, Consiliul Concurenţei

199-48389-capital_24.jpg