”Astăzi lansăm cel mai ambiţios proiect european în domeniul energiei de la Comunitatea cărbunelui şi a oţelului încoace. Un proiect care va integra cele 28 de pieţe europene ale energiei într-o singura Uniune energetică, pentru ca Europa să devină mai puţin dependentă de energie şi pentru a oferi investitorilor previzibilitatea de care au atâta nevoie pentru a crea locuri de muncă şi pentru a realiza creşterea economică”, a declarat vice-preşedintele responsabil cu Uniunea energetică, Maros Sefcovic.

Trei documente au fost adoptate şi prezentate miercuri de executivul comunitar condus de luxemburghezul Jean-Claude Juncker: o strategie pentru crearea unei Uniuni energetice, un document privind interconexiunile electrice şi un document cu privire la negocierile climatice.

”Sectorul energetic a fost prea mult timp privat de libertăţile fundamentale ale Uniunii. Evenimentele curente ilustrează ceea ce este în joc: mulţi europeni se tem că nu vor dispune de resursele energetice necesare pentru a-şi încălzi locuinţele. Este vorba despre o acţiune comună şi pe termen lung pentru Europa. Vreau ca energia care stă la baza economiei noastre să fie robustă, fiabilă, sigură şi din ce în ce mai regenerabilă şi mai durabilă”, a declarat preşedintele CE, Jean-Claude Juncker.

UE este cel mai mare importator de energie din lume. Ea importa 53 % din energia sa, la un cost anual de aproximativ 400 de miliarde de euro. 12 state membre ale UE, printre care se numără şi România, nu îndeplinesc obiectivul minim de interconectare al UE, respectiv cel puţin 10 % din capacitatea de producţie de energie electrică instalată să poată 'depăşi frontierele'. UE a identificat 137 proiecte privind energia electrica, dintre care 35 sunt legate de interconectarea electrica: împreună, aceste proiecte ar putea reduce numărul statelor membre în cauza de la 12 la 2. O reţea energetica europeană interconectată în mod adecvat ar putea aduce consumatorilor economii de până la 40 de miliarde de euro pe an.

Aproximativ 75% din locuinţe sunt ineficiente din punct de vedere energetic, iar 94% din transporturi se bazează pe produse petroliere, dintre care 90% sunt importate. În Europa, preţurile angro pentru energia electrică sunt cu 30%, iar cele pentru gaze, cu peste 100 % mai mari decât în SUA. Până în 2030, UE intenţionează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puţin 40%, să impulsioneze generarea de energie din surse regenerabile cu cel puţin 27 %, precum şi să îmbunătăţească eficienţa energetică cu cel puţin 27%. (Sursa: Agerpres)