România se confruntă cu dezechilibre economice excesive, arată un raport pregătit de Comisia Europeană. Asta după ce anul trecut a fost caracterizată de dezechilibre economice, menținându-se vulnerabilitățile legate de conturile externe și de deficitele guvernamentale mari și în creștere.

Comisia Europeană: Dezechilibre economice excesive în România

Raportul transmis de Comisia Europeană subliniază că presiunile semnificative ale prețurilor și costurilor au crescut, în timp ce acțiunea politică a fost slabă. În 2023, deficitul de cont curent s-a îmbunătățit într-o anumită măsură datorită unui consum privat mai scăzut și a avansului comerțului, dar rămâne la un nivel ridicat și nu se așteaptă o îmbunătățire în 2024 și 2025.

De asemenea, soldul net al investițiilor străine ca pondere în PIB nu s-a îmbunătățit, în pofida creșterii PIB-ului nominal, iar menținerea unor niveluri ridicate ale deficitului de cont curent riscă să conducă la dezechilibre externe.

Inflația generală a scăzut, dar inflația de bază rămâne extrem de ridicată, doar marginal mai redusă față de vârful recent și mai ridicată decât anul trecut. Dinamica salariilor și a costului muncii s-a accelerat în 2023 și a continuat să fie puternică în 2024, reflectând parțial majorarea semnificativă a salariului minim și a salariilor în sectorul public, pe fondul unei piețe a muncii tensionate.

Această situație a generat îngrijorări privind competitivitatea costurilor, în timp ce competitivitatea care nu este legată de costuri continuă să fie afectată de blocaje structurale.

Este necesar un răspuns politic eficient

Situația fiscală, un factor principal al deficitului de cont curent ridicat, s-a deteriorat în ultimul an. Deficitul fiscal mare ar urma să se adâncească în 2024 și 2025, iar ponderea datoriei guvernamentale ca procent din PIB a crescut, ajungând la 53%, în pofida creșterii PIB-ului nominal. O mare parte din această datorie este denominată în valută, ceea ce crește vulnerabilitatea țării la șocurile externe și la modificările încrederii investitorilor.

Comisia Europeană avertizează că persistenta deficitelor guvernamentale ridicate ar putea majora datoria externă și ar face România mai dependentă de sursele de finanțare externă.

Răspunsul politic la vulnerabilitățile economice identificate a fost considerat slab de către Comisia Europeană. Instituția subliniază necesitatea unei căi credibile de consolidare fiscală pentru reducerea riscurilor la adresa stabilității economiei.

Aceasta implică respectarea recomandărilor conform procedurii de deficit excesiv și implementarea completă a reformelor fiscal-structurale, menite să majoreze structural veniturile guvernamentale și un control mult mai strict al cheltuielilor. Implementarea reformelor și investițiile sunt esențiale pentru îmbunătățirea competitivității economiei României.