Potrivit unui comunicat transmis de Comisia Europeană, Executivul comunitar a propus joi modernizarea legislaţiei UE privind bateriile, prezentând prima dintre iniţiativele anunţate în noul Plan de acţiune pentru economia circulară.

Sursa citată precizează că bateriile care sunt mai durabile pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă sunt esenţiale pentru obiectivele Pactului verde european şi contribuie la îndeplinirea obiectivului de reducere a poluării la zero stabilit în acest pact. Acestea promovează sustenabilitatea competitivă şi sunt necesare pentru transportul ecologic, energia curată şi pentru realizarea neutralităţii climatice până în 2050. Propunerea abordează aspectele sociale, economice şi de mediu legate de toate tipurile de baterii.

În același timp, conform sursei citate toate, bateriile introduse pe piaţa UE ar trebui să devină durabile, de înaltă performanţă şi sigure pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă. Aceasta înseamnă că bateriile ar trebui produse cu cel mai mic impact posibil asupra mediului, utilizând materiale obţinute cu respectarea deplină a drepturilor omului, precum şi a standardelor sociale şi ecologice. Bateriile trebuie să fie produse de lungă durată şi sigure şi, la sfârşitul ciclului lor de viaţă, ar trebui să fie transformate pentru utilizări în alt scop decât cel iniţial, reprelucrate sau reciclate, reintegrând materiale valoroase în economie.

Cerințe obligatorii pentru baterii

Totodată, Comisia propune cerinţe obligatorii pentru toate bateriile (de exemplu, baterii industriale, pentru automobile, pentru vehicule electrice şi portabile) introduse pe piaţa UE. Cerinţele referitoare, de exemplu, la folosirea de materiale din surse responsabile, restricţiile privind utilizarea de substanţe periculoase, conţinutul minim de materiale reciclate, amprenta de carbon, performanţă, durabilitate şi etichetare, precum şi îndeplinirea obiectivelor în materie de colectare şi reciclare sunt esenţiale pentru dezvoltarea unei industrii a bateriilor mai durabile şi mai competitive în întreaga Europă şi în întreaga lume.

De asemenea, asigurarea securităţii juridice va contribui, în plus, la deblocarea investiţiilor pe scară largă şi la stimularea capacităţii de producţie pentru baterii inovatoare şi durabile în Europa şi în restul lumii, pentru a răspunde necesităţilor unei pieţe care cunoaşte o creştere rapidă.

Măsurile propuse de Comisie vor facilita realizarea neutralităţii climatice până în 2050. Îmbunătăţirea bateriilor şi a performanţei acestora va avea o contribuţie esenţială la electrificarea transportului rutier, ceea ce va reduce în mod semnificativ emisiile generate de acesta, va intensifica adoptarea vehiculelor electrice şi va facilita o pondere mai mare a surselor regenerabile în mixul energetic al UE.

Economia circulară va fi stimulată

Prin această propunere, Comisia urmăreşte, de asemenea, să stimuleze economia circulară a lanţurilor valorice ale bateriilor şi să promoveze o utilizare mai eficientă a resurselor, cu scopul de a reduce la minimum impactul bateriilor asupra mediului. Începând cu 1 iulie 2024, pot fi introduse pe piaţă numai bateriile reîncărcabile utilizate în industrie şi pentru vehicule electrice pentru care a fost stabilită o declaraţie privind amprenta de carbon.

Pentru a închide bucla şi a menţine materialele valoroase utilizate în baterii cât mai mult timp posibil în economia europeană, Comisia propune stabilirea de noi cerinţe şi obiective privind conţinutul de materiale reciclate şi colectarea, tratarea şi reciclarea bateriilor care au ajuns la sfârşitul ciclului de viaţă. Acest lucru ar garanta faptul că bateriile industriale, pentru automobile sau pentru vehicule electrice nu sunt pierdute pentru economie după durata lor de exploatare utilă.

De menționat este faptul că, în vederea îmbunătăţirii semnificative a colectării şi reciclării bateriilor portabile, rata actuală de colectare de 45 % ar trebui să crească la 65% în 2025 şi la 70% în 2030, astfel încât materialele din bateriile pe care le utilizăm acasă să nu fie pierdute pentru economie. Alte baterii – industriale, pentru automobile sau pentru vehicule electrice – trebuie colectate integral. Toate bateriile colectate trebuie să fie reciclate şi trebuie să se atingă niveluri ridicate de recuperare, în special în ceea ce priveşte materialele valoroase, cum ar fi cobaltul, litiul, nichelul şi plumbul.

Regulamentul propus defineşte un cadru care va facilita transformarea pentru utilizări în alt scop decât cel iniţial a bateriilor provenite de la vehiculele electrice, astfel încât acestea să aibă o a doua viaţă, de exemplu ca sisteme staţionare de stocare a energiei sau ca resurse energetice integrate în reţelele electrice.

Utilizarea noilor tehnologii informatice, în special a paşaportului pentru baterii şi a spaţiului de date interconectat, va fi esenţială pentru schimbul de date în condiţii de siguranţă, sporind transparenţa pieţei bateriilor şi trasabilitatea bateriilor mari pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă. Producătorii vor putea astfel să dezvolte produse şi servicii inovatoare în cadrul dublei tranziţii verzi şi digitale.

Prin intermediul noilor sale standarde în materie de durabilitate pentru baterii, Comisia va promova, de asemenea, la nivel mondial tranziţia verde şi va stabili un plan pentru iniţiativele ulterioare în cadrul politicii sale privind produsele sustenabile.

Acest articol a fost realizat cu sprijinul Romprest și face parte din campania de conștientizare publică de colectare selectivă a deșeurilor