În cadrul discuţiilor, au fost abordate aspecte legate de progresul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi de pregătirea proiectelor ce urmează a fi finanţate prin Programul Operaţional de Infrastructură Mare 2014-2020.

'POS Mediu a reuşit, într-un interval relativ scurt, o creştere semnificativă a ratei de absorbţie care, asigură atingerea ţintelor pentru acest an', a declarat Attila Korodi. Acesta a insistat pe faptul că progresul trebuie consolidat şi implementarea proiectelor trebuie accelerată, ,,mai ales în contextul în care beneficiarii se confruntă, în multe cazuri, cu dificultăţi generate, în special, de lipsa de capacitate financiară a contractorilor'.

La rândul lor, reprezentanţii DG REGIO au apreciat că, în urma eforturilor depuse, echipa de la POS Mediu a reuşit, într-un timp foarte scurt, să facă progrese remarcabile în implementarea Programului, prin crearea şi sedimentarea unui sistem eficient de implementare.

Cu prilejul acestor discuţii, a fost abordată posibilitatea preluării pentru finanţare în cadrul POS Mediu a unor proiecte susţinute, în prezent, exclusiv din bugetul de stat, context în care reprezentanţii DG REGIO şi-au exprimat disponibilitatea pentru a acorda sprijinul tehnic necesar.

În ceea ce priveşte rambursarea cererilor de plată transmise deja de România, Comisia a comunicat părţii române întregul său sprijin pentru asigurarea unui flux financiar adecvat, în vederea continuării bunei derulării proiectelor. În contextul perioadei de programare 2014-2020, au fost abordate problemele legate de stadiul pregătirii proiectelor, Comisia fiind de acord cu punctul de vedere al părţii române în ceea ce priveşte necesitatea accelerării procesului de pregătire al proiectelor.

De asemenea, Comisia a subliniat necesitatea respectării termenelor asumate de România pentru adoptarea măsurilor de politică publică care să asigure cadrul pentru accesarea fondurilor în sectorul apă, deşeuri şi evaluare impact asupra mediului (condiţionalităţi ex-ante).

Părţile au agreat ca discuţiile bilaterale să continue în cadrul Comitetului de Monitorizare al POS Mediu, care va avea loc la sfârşitul săptămânii viitoare, la Târgu Mureş.

SURSA: Agerpres