Se recomandă o analiză interdisciplinară a temelor din programele școlare și astfel cercetarea poate să facă pași rapizi spre descoperiri revoluționare. Istoria nu mai trebuie să fie văzută doar ca o simplă înșiruire de date pe care elevii să le memoreze până la un oarecare examen.

Schimbarea logicii în cadrul Colegiului Național ”Alexandru Odobescu”, instituție de învățământ care și-a deschis porțile la 10 noiembrie 1919, a generat o transformare radicală a viziunii asupra trecutului și rodul interpretărilor este publicat îndeosebi în ziarul Argeșul și în revista Limes transalutanus, aceasta din urmă fiind înființată de profesorul Ionel-Claudiu Dumitrescu și apoi dezvoltată împreună cu elevii specializați în aplicațiile informatice. Publicația electronică are audiență națională în urma activității studentului Sima Mihai-Claudiu, absolvent al colegiului argeșean. Studiile au fost orientate spre domeniul istoriei militare și au fost combătute sistematic tezele vechi privind lipsa de pregătire a forțelor sovietice în iunie 1941 sau cea privind calitatea blindatelor germane. A fost desființată și legenda despre o Americă adormită în decembrie 1941.

Este greu de acceptat faptul că forțele Axei au avut numai armament performant, de-a dreptul legendar, dar oamenilor le plac poveștile și liderii politici preferă să ascundă adevărul pentru ca oamenii să nu înțeleagă adevăratele evoluții ale progreselor din domeniul tehnologiei militare. Au fost desființate cu ajutorul argumentelor științifice tezele privind patriotismul tovarășului Nicolae Ceaușescu sau cele despre necesitatea sacrificiilor materiale pentru plata datoriei externe.

A fost desființat și conceptul de criză economică, recesiunile fiind provocate de activitatea absolut eronată a elitelor conducătoare, cele dornice de cât mai multă putere și avere. Nu au drept cauză viciile sistemului de producție capitalist. Au fost redactate studii în care au fost combinate informațiile istorice cu cele oferite de alte științe și astfel s-a putut descifra adevărata cauză a Ciumei lui Pericle sau adevărul despre raportul de forțe din Pacificul anului 1941.

Istoria națională și universală trebuie rescrisă din temelii și au fost lansate din cetatea gândirii mii de articole științifice și de popularizare către cititorii din județ și din țară, colaborarea cu presa locală și cu cea centrală fiind permanent întreținută și dezvoltată.

Orice instituție de învățământ încearcă să realizeze o șlefuire a tinerilor până la nivel de briliant, dar numai voința personală poate să asigure o formare intelectuală superioară. Colegiul Național ”Alexandru Odobescu” o să fie în continuare un centru de cercetare a trecutului pentru găsirea adevărului istoric și pentru oferirea de lecții utile generațiilor prezente și viitoare.