Functionarea unui fond deschis de investitii presupune indeplinirea cumulativa a trei conditii: constituirea lui legala, desemnarea societatii de administrare a investitiilor si a celei de depozitare. Conform OG nr. 24/1993, functiile unei societati de administrare a investitiilor si a uneia de depozitare nu pot fi exercitate de aceeasi persoana juridica. Sov Invest a ignorat regula, a jucat si ca administrator, si ca depozitar. In cea din urma calitate, a stabilit valoarea titlurilor de participare. Este o ilegalitate pe care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ar putea-o invoca in sprijinul anularii tranzactiilor fondului. Tranzactii nule egal bani pentru despagubiri. Diferentele incasate necuvenit de investitorii ce si-au rascumparat titlurile inainte de prabusirea fondului plus restituirea de catre stat a impozitului pe profit perceput de la administratorul fondului si de la distribuitorii de titluri de participare FNI dau o suma suficienta pentru calmarea pagubasilor.