În 2015, capitalizarea BVB era de 153,6 miliarde lei, iar valoarea tranzacţionată de 13 miliarde lei. 

Analiza Comisiei Naţionale de Prognoză estimează pentru 2017 o capitalizare de 176 miliarde lei şi o valoare tranzacţionată de 16,4 miliarde lei. 

''Analiza ponderii capitalizării în PIB (un indicator foarte important pentru evaluarea gradului de dezvoltare al pieţei de capital) relevă faptul că în anul 2014 s-a înregistrat o uşoară reducere până la un nivel de 19,5%, aşteptându-se ca în perioada 2015-2017 aceasta să se situeze pe un trend ascendent (până la circa 22% în anul 2017)'', se precizează în analiza CNP. 

În ceea ce priveşte ponderea valorii tranzacţionate în PIB, analiştii CNP se aşteaptă ca aceasta să varieze în jurul valorii de 2% în 2016 şi 2017.   

Pe fondul evoluţiei nefavorabile din primele nouă luni, valoarea tranzacţionată pentru anul 2015 se aşteaptă să se situeze sub cea înregistrată în 2014. ''Cu toate acestea, pentru perioada 2016-2017 se estimează creşteri până la 16 miliarde lei în 2017'', se mai spune în raportul CNP. 

Analiştii Comisiei Naţionale de Prognoză precizează că un indicator semnificativ al pieţei de capital îl reprezintă rata lichidităţii. ''Cu toate că la nivelul anului 2014 rata lichidităţii a înregistrat o creştere importantă datorată reducerii capitalizării şi creşterii valorii tranzacţiilor, pentru perioada 2015-2017, în baza celor mai recente evoluţii ale celor doi indicatori, se aşteaptă ca rata lichidităţii să varieze în jurul valorii de 10%'', se mai precizează în analiză. 

Potrivit analiştilor CNP, provocarea principală pe piaţa de capital pentru perioada 2016-2017 continuă să fie atragerea în special a unor companii din mediul privat cu potenţial de stimulare a investitorilor. 

''De asemenea, o mai mare popularizare a acestui instrument de finanţare, ca alternativă la utilizarea sistemului bancar, în rândul populaţiei şi facilitarea accesului la informaţia specifică prin aducerea ei în atenţie în scopul schimbării mentalităţii referitoare la bursă constituie modalităţi simple de atragere de investitori şi noi emitenţi. Totodată, simplificare procedurilor şi reducerea costurilor de listare reprezintă măsuri care ar putea avea impact pozitiv asupra companiilor. Chiar dacă nivelul de dezvoltare al pieţei de capital din România este unul modest, opinia noastră este că necesitatea existenţei şi utilitatea sa nu pot fi puse la îndoială, în contextul unei economii de piaţă funcţionale'', mai susţin analiştii CNP. 

AGERPRES