Finanțare de aproximativ 3 miliarde de lei

„Sumele individuale alocate fiecărui proiect de investiţii derulat de CNAIR sunt sume estimate pentru anul 2020. Aceste sume diferă de necesarul comunicat de antreprenori, de regulă supraestimat, deoarece decontarea lucrărilor se va efectua după realocarea bugetară şi în funcţie de ritmul real al lucrărilor în teren. Sumele de care dispune CNAIR în anul 2020 pentru obiectivele de investiţii, de aproximativ 3 miliarde lei, vor asigura prin redistribuire, decontarea tuturor lucrărilor din acest an”, susţin reprezentanţii CNAIR într-un comunicat.

Astfel, în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, pentru finanţarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

Ordonatorii principali de credite pot efectua virări pe parcursul întregului an

De asemenea, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finaţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, cu încadrarea la nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finaţării proiectelor aflate în implementare, notează Agerpres.

CNAIR menţionează că la nivelul anului 2019 a asigurat finanţarea necesară proiectelor care s-au derulat conform graficului contractual de lucrări. De altfel, Compania de drumuri, ca beneficiar al lucrărilor, „a achitat întotdeauna valoarea acestora, respectând termenele scadente”, mai spun reprezentanţii CNAIR.