Casa de Insolvență Transilvania atrage atenția asupra faptului că în România, în medie, se alocă unei proceduri de insolvență circa 60 euro lunar, fără a include costurile de conservare a activelor societăților debitoare. Calculul are la bază estimările CITR, potrivit cărora piața locală de insolvență se situează în jurul valorii de 25 milioane euro, iar în prezent 34.000 de companii se află în proces de insolvență. 
Totodată, apariția crizei financiare, precum și creșterea numărul procedurilor de insolvență aflate pe rolul instanțelor au făcut ca din ce în ce mai mulți specialiști ai dreptului să-și îndrepte atenția spre acest domeniu de activitate. Astfel s-a ajuns ca în prezent Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență să numere 3.153 de membrii.
Fondurile alocate unei proceduri de insolvență sunt destinate acoperirii costurilor de conservare și administrare a activelor societății aflate în insolvență și acoperirii cheltuielilor „de procedură,” care au ca finalitate aplicarea cu succes a procedurii și remunerarea persoanelor ce asigură bunul mers al procedurii.
“96% din procedurile aflate pe rolul instanțelor sunt proceduri de faliment. Valoarea scăzută a fondurilor implicate în finanțarea societăților aflate în insolvență și reticiența cu care se confruntă debitorii aflați în procedură pentru a accesa fonduri pentru finanțarea activitățiilor determină mulți dintre debitori să opteze pentru o procedură de faliment în detrimentul uneia de reorganizare.” declară Andrei Cionca, Managing Partner CITR.
Potrivit CITR, factorii care sunt de natură a determina creșterea fondurilor alocate procedurilor de insolvență sunt legați de complexitatea procedurilor de insolvență deschise și de evoluția mediului economic în general. Astfel, în prezent, una dintre principalele probleme cu care se confruntă practicienii în insolvență este dificultatea valorificării activelor societăților aflate în procedură și scăderea cererii pentru activele imobiliare.  În condițiile în care aceste tendințe ale pieței vor continua să se mențină și în perioada următoare costurile alocate pentru conservarea activelor în cauză și cele legate de expunerea pe piața a acestora vor continua să crească, majorând fondurile alocate procedurilor de insolvență.
Alocarea fondurilor în vederea realizării de investiții în active aflate în procedură de insolvență depinde foarte mult de evoluția mediului economic și de apetitul investitorilor pentru risc. În acest sens, conform CITR , cristalizarea unei practici unitare și profesionalizarea practicienilor în insolvență sunt de natură a spori încrederea investitorilor în derularea unor astfel de proceduri. De asemenea, recentele proceduri de reorganziare finalizate cu preluarea unor active de către investitori în cadrul unor proceduri de insolvență sunt de natură a contribui la creșterea apetitului de a investi în societăți aflate în procedură de insolvență, conform reprezentanților CITR. 
“Creșterea fondurilor destinate finanțării activității societăților aflate în proceduri de insolvență ar determina o parte a societăților care în prezent se confruntă cu o criză a lichidităților să apeleze cu încredere la procedura reorganizarii judiciare în vederea restructurării societăților. Lipsa de încredere și amânarea deschiderii procedurii insolvenței au cel mai adesea drept consecință deschiderea procedurii de insolvență foarte târziu, când reorganizarea activități nu mai este posibilă sau este foarte dificilă, ” a declarat Radu Lotrean, Managing Partner CITR.