Această categorie de români se află printre cele mai norocoase. Va primi un spor uriaș la salariu începând din 2020. Totul a fost deja prevăzut în bugetul pe anul viitor pe care Guvernul își va asuma răspunderea.

Sporuri de 25% pentru acești bugetari

Această categorie de bugetari va primi un spor de 25% în 2020. Este vorba despre cei de la Consiliul Concurenței care vor primi spor pentru condiții de muncă vătămătoare. Este vorba despre un spor de 25% din salariul de bază minim brut- pe țară garantat în plată în vigoare, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Așa sună proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare, asupra căruia Guvernul Orban își va asuma răspunderea. Aceeași prevedere este valabilă și în cazul angajaților Curții de Conturi.

Potrivit prevederii, locurile de muncă, categoriile de personal și condițiile de acordare a sporului se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Executivul își va angaja răspunderea asupra unui proiect de lege, care prevede unele măsuri fiscal-bugetare, printre care și eliminarea unor prevederi din controversata OUG 114/2018. Legea prevede, printre altele, și regândirea sporului pe care îl primesc angajații din sectorul bugetar pentru „condiții vătămătoare”. Astfel, personalul bugetar poate primi un spor de 25% din salariul minim brut pe țară. Până acum, toți bugetarii primeau 15% din nivelul salariului pe care îl aveau. Cu cât aveau un salariu mai mare, cu atât creștea și suma pe care o primeau.