Vești uriașe pentru români. Se iese mai repede la pensie. Noile prevederi sunt incluse în Legea nr. 5/2021. Actul normativ este deja în Monitorul Oficial.

Astfel, o anumită categorie de români va putea la 57 de ani să iasă la pensie. E vorba de personalul profesionist operativ de intervenţie. Aici sunt vizați medicii, asistenții medicali, ambulanțierii sau despre salvatorii montani

Legea se va aplica de joi. Legea nr. 5/2021 prevede că personalul profesionist operativ va beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, fără penalizare, dacă va îndeplini cumulativ anumite condiţii. Una dintre ele presupune să aibă vârsta minimă de 57 de ani. În plus, trebuie să aibă un stagiu de cotizare de cel puţin 30 de ani, din care cel puţin 20 de ani de activitate ca personal profesionist operativ.

Ce beneficii mai sunt

Dacă starea de sănătate îi permite exercitarea atribuţiilor, personalul profesionist operativ poate să lucreze, la cerere, și după 57 de ani.

În plus, contractul individual de muncă al personalului profesionist operativ nu poate înceta prin demisie în cazul instituirii, potrivit legii, a stării de urgenţă, a stării de asediu sau a stării de alertă ori în caz de mobilizare şi de război. Acest lucru nu e posibil nici în situaţii de accidente colective, calamităţi sau dezastre.

Ce lege prevede ieșirea la pensie

În plus, personalul profesionist operativ va beneficia de concediu de odihnă suplimentar de zece zile lucrătoare pe an, plătit de angajator.

Legea are ca obiect de reglementare Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie. E vorba de cei care acordă asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat în echipă, cu statut civil. Aceste persoane fac parte din cadrul instituţiilor şi structurilor care compun Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, cu excepţia compartimentelor de primire a urgenţelor. Legea a fost deja promulgată de președintele României, Klaus Iohannis, în urmă cu câteva zile.