Potrivit unui comunicat transmis joi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE), a fost aprobat în comitetul de reglementare de miercuri, ordinul prin care consumatorii noncasnici de electricitate se pot racorda gratis la reţea.

„În data de 21.10.2020, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat Ordinul nr. 183/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri. (…) Costurile cu proiectarea şi execuţia instalaţiei de racordare a locurilor de consum deţinute de aceştia, cu lungime de până la 2.500 metri, sunt suportate de operatorii de distribuţie concesionari”, spune ANRE.

În ceea ce privește costurile, acestea vor fi recunoscute în tarifele de distribuţie.

Legat de termenul de finalizare al activităţilor de racordare a locurilor de consum respective impus de lege, acesta este de 90 de zile de la data obţinerii acordului/autorizaţiei pentru realizarea instalaţiei de racordare, inclusiv recepţia şi punerea în funcţiune a acesteia.

Care sunt obligațiile utilizatorilor

Și utilizatorii au o serie de obligații pe care trebuie să le respecte. Mai exact, ei au obligaţia ca, până la data încheierii de către operatorul de distribuţie concesionar a contractului de execuţie a instalaţiei de racordare, să realizeze instalaţia de utilizare (obiectivul de la locul de consum) şi să depună dosarul instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia.

Utilizatorul noncasnic încheie cu operatorul de distribuţie un contract de racordare prin care se obligă să utilizeze locul de consum şi să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de cinci ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare.

De menționat este faptul că, în cazul în care clientul noncasnic nu respectă prevederile asumate prin contract, acesta este obligat să restituie operatorului de distribuţie contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată.

„În sensul celor de mai sus, ANRE a prevăzut stabilirea unei garanţii financiare în cazul racordării unui loc de consum cu putere instalată mai mare de 1 MW/aprobării unui spor de putere pentru consum care conduce la o putere aprobată mai mare de 1 MW, depusă de solicitant în favoarea operatorului de distribuţie care va executa garanţia în caz de nerespectare a obligaţiilor asumate de către clientul final noncasnic”, se mai arată în comunicat.