"Vrem să identificăm cauzele dezechilibrului financiar încă existent în unele spitale. O astfel de analiză financiară ne va da posibilitatea să aflăm unde este vina pentru aceste datorii, la managementul unităţii respective sau în  sistemul de finanţare al spitalului. Am cerut să ni se spună exact dacă depăşirea termenelor de plată  sunt realizate în limita creditelor bugetare sau dacă acestea depăşesc creditele bugetare. Ne interesează dacă există depăşiri în cadrul programelor de sănătate, sau dacă acestea sunt la servicii medicale. După această analiză vom stabili măsurile care se impun", a declarat ministrul Sănătăţii, Vasile Cepoi, într-o întâlnire cu managerii şi directorii economici a unei părţi din spitalele vizate.
Potrivit ministrului, deja s-au găsit câteva probleme care trebuie rezolvate. Prima este că mulţi furnizori solicită ca termenele de plată din partea spitalelor să fie mai mici decât cele stabilite de casele de asigurări iar a doua, că , există cazuri în care nu este respectată ordinea cronologică la plata facturilor.
"De asemenea, pregătim împreună cu Ministerul Finanţelor Publice un ordin comun conform căruia spitalele publice vor raporta lunar la MS situaţia privind execuţia bugetară de venituri şi cheltuiel", a mai spus Vasile Cepoi, ministrul Sănătăţii.
Pentru a asigura o mai bună transparenţă, situaţiile bugetare ale unităţilor sanitare cu paturi vor fi publicate pe pagina de web www.ms.ro a MS