De altfel, obiectivul principal pentru anul 2013 al noii conduceri a CFR Călători este legat de reducerea pierderilor. Potrivit datelor companiei, reducerea pierderilor a fost posibilă datorită unor măsuri cum ar fi: reconfigurarea activităţii prin reducerea unor linii neprofitabile şi cu slabă productivitate, care înregistrau pierderi istorice semnificative, reducerea consumului de motorină cu aproximativ 800 de tone/lună faţă de 2012, cu implicaţii directe în reducerea costurilor de exploatare şi reducerea cheltuielilor cu personalul prin scăderea numărului de angajaţi de la 14.028 persoane în 2012 la 13.891 persoane în 2013 fără concedieri colective şi în condiţiile integrării unor filiale.
De asemenea, compania şi-a îmbunătăţit poziţia financiară în relaţia cu terţii prin reducerea liniilor de credit cu 30,5 milioane lei faţă de începutul anului, cu efecte în reducerea dobânzilor şi comisioanelor aferente acestor împrumuturi. Achitarea din fonduri proprii a tuturor investiţiilor restante aferente anului 2012 reprezintă un alt rezultat pozitiv de natură să consolideze poziţia financiară a companiei.
Un obiectiv prioritar al conducerii în această perioadă este legat de implementarea, pentru prima dată în istoria companiei, a unei strategii pentru atragerea de fonduri europene la CFR Călători prin realizarea acţiunilor necesare eligibilităţii companiei şi crearea cadrului instituţional şi de proiecte care să permită atragerea acestora în perioada curentă, dar şi pentru următoarea perioadă de planificare a acestor fonduri care începe în 2014.
În ceea ce priveşte veniturile din activităţi proprii, compania a realizat o creştere cu 3% a veniturilor auxiliare în perioada ianuarie-iunie 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi are în vedere şi alte măsuri de creştere a veniturilor pentru perioada următoare.
Din aceleași date mai reiese că situaţia financiară a companiei este afectată de pierderile şi datoriile acumulate istoric, a dependenţei de subvenţia insuficientă precum şi de plata cu întârziere de către acţionarul unic a facilităţilor acordate diverselor categorii sociale.

Societatea de Transport Feroviar de Călători  ‘CFR Călători’ S.A. este operatorul naţional feroviar de pasageri care efectuează transportul public de călători pe calea ferată. Potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli publicat în Monitorul Oficial, CFR Călători are prevăzute pentru 2013 pierderi de 400,035 milioane de lei.