Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară a precizat că, dacă noile norme Basel III ar fi intrat pe deplin în vigoare din luna decembrie a anului trecut, toate marile bănci ar fi îndeplinit cerinţele minime. 
Noile norme ar urma să intre pe deplin în vigoare abia în 2019, însă organismele globale de reglementare şi presiunea pieţei au presat băncile să respecte mai devreme noile norme şi să înlăture orice îndoială cu privire la soliditatea lor. 

Normele Basel III stipulează că băncile trebuie să deţină o rezervă de obligaţiuni, denumită rată de acoperire a lichidităţii (LCR), în ideea de a rezista timp de o lună la şocurile de pe piaţă fără ajutor extern. Norma privind LCR a început să fie introdusă de la 1 ianuarie 2015 şi va fi majorată treptat până în 2019. 

Potrivit Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, în luna iunie 2014, cele mai mari 100 de bănci aveau un LCR mediu de 125%, peste nivelul mediu. 

Normele Basel III, elaborate după izbucnirea crizei financiare, vizează mai ales consolidarea fondurilor proprii ale băncilor, precum şi rezervele lor de lichidităţi pentru a limita riscurile de faliment şi a evita noi crize. Ele prevăd impunerea pentru instituţiile bancare a unei rate de fonduri proprii de 8%, până la finalul lui 2018. 

AGERPRES