Dreptul UE al societăților comerciale a jucat un rol central în construirea pieței unice. Este momentul să vedem dacă nevoile de astăzi sunt în continuare satisfăcute de cadrul juridic existent. Prin urmare, a fost lansat un document de consultare publică on-line în scopul colectării de observații din partea tuturor părților interesate.

Dreptul european al societăților comerciale prevede un set comun de norme, care oferă protecție echivalentă acționarilor, creditorilor și a altor părți interesate de pe întreg teritoriul UE care sunt afectate de activitatea societăților.
Dreptul societăților comerciale este esențial pentru a garanta certitudinea juridică și pentru a proteja drepturile acționarilor. Deși trebuie respectate tradițiile juridice și structurile societăților comerciale, care diferă de la un stat membru la altul, armonizarea normelor de bază ajută întreprinderile să ofere servicii și produse tuturor clienților din Uniune.
Intensificarea comerțului transfrontalier și dezvoltarea comerțului electronic prezintă numeroase oportunități pentru întreprinderi și consumatori, dar creează și probleme pentru cadrul juridic actual în domeniul societăților comerciale.
În plus, provocările actuale ne impun să privim dreptul societăților comerciale nu numai dintr-o perspectivă pur juridică, ci și în contextul mai larg al guvernanței corporative, al responsabilității sociale a întreprinderilor și al rolului cheie al întreprinderilor în ceea ce privește inovarea și creșterea.
Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „definirea politicii UE privind dreptul societăților comerciale este o provocare pe care trebuie să o surmontăm. Adaptarea dreptului societăților comerciale ajută întreprinderile să se dezvolte pe întreg teritoriul UE, în beneficiul acționarilor și al clienților lor. Contextul dreptului societăților comerciale evoluează și trebuie să ne gândim la cea mai bună modalitate de adaptare a cadrului nostru de reglementare”.
Întrebările care își așteaptă răspunsul
Se solicită contribuții atât cu privire la orientarea generală a dreptului european al societăților comerciale, cât și cu privire la inițiative mai specifice care ar putea fi avute în vedere în viitor. Consultarea cuprinde următoarele aspecte:
• Obiectivele și domeniul de aplicare ale dreptului european al societăților comerciale – care ar trebui să fie principalele obiective ale dreptului european al societăților comerciale? Normele actuale sunt adecvate pentru a face față provocărilor de astăzi? Care sunt domeniile care trebuie să mai evolueze? Care este relația dintre dreptul societăților comerciale și guvernanța corporativă?
• Codificarea dreptului european al societăților comerciale – este oportun ca directivele actuale în materie de drept al societăților comerciale să fie unificate într-un singur instrument, în scopul de a asigura un cadru de reglementare mai accesibil și ușor de utilizat?
• Viitorul formelor juridice ale societăților comerciale la nivel european – care sunt avantajele și deficiențele formelor de societate europeană? Trebuie revizuite formele actuale de societate? Ar trebui analizate instrumente alternative?
• Mobilitatea transfrontalieră a societăților – ce se poate face pentru a facilita transferul transfrontalier al sediului societăților? Ce se întâmplă dacă o societate se împarte în entități situate în state membre diferite? Ar trebui revizuite normele privind fuziunile transfrontaliere?
• Grupurile de societăți – și anume ansamblurile de întreprinderi având aceeași conducere sau același centru de control – este nevoie ca UE să întreprindă măsuri de politică în acest domeniu?
• Regimul capitalului pentru societățile europene – se impune modificarea și actualizarea cerințelor legale minime existente în materie de capital și a normelor privind menținerea capitalului?