În acest context, avocatul Roman Hamed, al Decalex Legal Solutions, a întocmit o listă care cuprinde condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru stingerea creanţelor izvorâte dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale:

1.    Părţile care fac obiectul legii sunt: persoana fizică care a solicitat creditul şi instituţia de credit sau instituţia financiară nebancară sau cesionarii creanţelor deţinute asupra persoanei fizice. 
2.    Este obligatoriu ca între cele două părţi să existe un contract de credit. 
3.    Bunul oferit în plată trebuie să fie un bun imobil ipotecat în favoarea instituţiei de credit, a celei financiare nebancare sau a cesionarului creanţei. 
4.    În cazul în care creditul solicitat a fost garantat cu mai multe bunuri, toate acestea vor fi oferite în plată creditorului. 
5.    Legea dării în plata se aplică şi pentru contractele de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată (după 28 aprilie 2016).