Astfel, principalele direcţii de acţiune vizează funcţionarea corectă şi dezvoltarea pieţelor financiare non-bancare, corelarea legislaţiei autohtone cu cea europeană, precum şi cu cele mai bune practici internaţionale în domeniu, cu scopul îmbunătăţirii încrederii consumatorilor în sectorul financiar non-bancar şi asigurării unei protecţii adecvate a acestora. 

În acest sens, ASF precizează că îşi va concentra activitatea pe asigurarea sustenabilităţii obiectivelor strategice, stabilite în 2016, iar pe lângă acestea va acţiona pentru îndeplinirea noilor obiective aferente acestui an, respectiv: îmbunătăţirea protecţiei consumatorilor; reglementarea şi alinierea la legislaţia europeană; întărirea supravegherii pieţelor; dezvoltarea pieţelor financiare non-bancare; întărirea capacităţii instituţionale; contribuţia la construcţia europeană instituţională. 

"Prioritatea absolută a Autorităţii este executarea completă a obligaţiilor asumate de către entităţile reglementate în contractele cu consumatorii, în special în cazul asigurărilor generale şi auto, şi plata la timp a drepturilor asiguraţilor şi a tuturor consumatorilor, potrivit contractelor în vigoare", se spune în comunicat. 

ASF menţionează că va acţiona, în principal, pentru îmbunătăţirea gradului de transparenţă şi informare a consumatorilor de servicii financiare non-bancare, precum şi pentru creşterea calităţii asistenţei acordate acestora. De asemenea, Autoritatea va monitoriza în mod activ comportamentului entităţilor de pe pieţele reglementate şi supravegheate şi va analiza în mod riguros cauzele petiţiilor, a dezdăunării şi a concluziilor rezultate din proiectele de 'mystery shopping'. 

Totodată, ASF va avea în vedere implementarea unui sistem informatic de management al petiţiilor şi continuarea dezvoltării programelor naţionale de educaţie financiară care, pe de o parte să asigure un suport pentru sistemul educaţional din România, iar pe de altă parte să vină în întâmpinarea nevoilor consumatorilor, astfel încât aceştia să înţeleagă cât mai bine produsele pe care le achiziţionează şi mecanismele de funcţionare a pieţelor. 

În ceea ce priveşte reglementarea şi alinierea la legislaţia europeană, ASF susţine că un alt obiectiv nou pentru 2017 este stabilit pentru sectorul de pensii private şi constă în demararea procesului de transpunere a directivei privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale – IORP II. Pentru sectorul asigurări – reasigurări, cadrul legislativ va fi completat cu un proiect de Lege privind distribuţia de asigurări, act normativ prin care se va transpune Directiva 2016/97 şi care are ca termen de implementare începutul anului 2018. 

Obiectivele ASF în vederea stimulării dezvoltării pieţei asigurărilor pornesc de la procesul de reaşezare şi de consolidare a pieţei în noul context legislativ. În principal, acestea vizează alinierea supravegherii şi gestionării riscurilor la standardele regimului Solvabilitate II şi confirmarea măsurilor de consolidare a pieţei prin aplicarea cadrului legislativ adoptat, actualizarea şi simplificarea diseminarea produselor de asigurare prin diversificarea canalelor de distribuţie, inclusiv prin intensificarea implicării instituţiilor de credit în lanţul de distribuţie şi identificarea măsurilor de stimulare a lansării de produse noi pe următoarele segmente: asigurări de viaţă şi de sănătate, asigurări de locuinţe şi proprietăţi imobiliare, asigurări pentru agricultură. 

AGERPRES