Este vorba de un proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

'În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1077/2013 , angajatorii care deţin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite au obligaţia de a elabora ^Planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate şi distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2014, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2014, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale^. După intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1077/2013, inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă au efectuat controale la unităţile care au locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite. În urma analizei şi controalelor efectuate la nivelul Inspecţiei Muncii, s-a constatat că în prezent, societăţile sunt în curs de realizare a programelor de normalizare a condiţiilor de muncă, însă datorită termenului scurt rămas până la data de 31.12.2014 se poate estima că, în contextul economic actual, măsurile propuse în planul de prevenire şi protecţie nu se pot realiza integral', se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul.

Conform HG nr. 246/2007, realizarea măsurilor propuse presupune, în majoritatea cazurilor, achiziţionarea de echipamente de muncă conforme cu cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate în muncă sau schimbarea proceselor de producţie.

'Aceste acţiuni necesită investiţii ce nu au putut fi acoperite integral în această perioadă de criză economică. Ca urmare, prevederile prezentului proiect de act normativ are în vedere prelungirea termenului de 31 decembrie 2014. Astfel, posibilitatea păstrării locurilor de muncă în condiţii deosebite se aplică până la data de 31 decembrie 2015, numai acelor angajatori care deţin, la data de 31 decembrie 2014, avizul de reînnoire şi care nu au putut realiza până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă', se mai spune în nota de fundamentare.

În urma analizării solicitărilor primite pentru reînnoirea avizului, până la data de 1 august 2014 au fost acordate avize pentru 138 de unităţi, cu 8 mai puţine faţă de anul 2013.

Proiectul de act normativ a fost elaborat de MMFPSPV, cu consultarea instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, respectiv Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Pensii Publice şi Inspecţia Muncii. Documentul se va afla în dezbatere publică până pe 21 ianuarie 2015.

AGERPRES