Potrivit unui proiect de ordin al ministrului Finanţelor Publice, pentru aprobarea instrucţiunilor şi regulamentului de organizare, loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, respectiv un număr cuprins în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 şi 9. De asemenea, se extrage câte un număr pentru luna şi ziua în care a fost emis bonul.

'Rezultatul extragerilor se consemnează într-un proces-verbal care se postează pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru o perioadă de minimum 30 de zile', se mai arată în comunicatul citat.

Ulterior extragerii, se împarte fondul de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen.

În cazul în care nu există câştigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare, se mai precizează în comunicat.

Revendicarea premiilor se face, în 30 de zile de la extragere, prin depunerea bonului fiscal câştigător (ulterior extragerii), în original, la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o cerere conform modelului care va fi aprobat prin ordinul mai sus menţionat, se mai arată în comunicat.

În cazul în care premiul nu se revendică în termenul menţionat, se pierde acest drept.

'Plata câştigurilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, după verificarea autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală', se mai arată în comunicat.

AGERPRES