Evenimentul va avea loc joi, 20.08.2020, în orașul Râmnicul Vâlcea, str. Dan Basarab nr.13, județul Vrancea. „START SUSTENABIL PENTRU AFACERI INOVATIVE” se va desfășura în L’Artista Pub, începând cu ora 11:00, unde vor fi prezentate exemple de bună practică în afaceri, se va putea realiza networking între participanți și schimburi de idei privind promovarea în marketing.

Printre temele ce se vor aborda în cadrul dezbaterii, se numără:

Adaptarea la nevoile realității socio-economice produse de pandemia de COVID-19: analizarea și înțelegerea impactului asupra afacerii, construirea strategiei și implementarea imediată și în timp real a planului de acțiune. Subiectul va fi pezentat și moderat de Elisabeta Persianu, reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie a Românie! Unul dintre subecte il reprezintă digitalizarea în contextul pandemiei, cât a influențat aceasta implementarea soluțiilor IT, care sunt domeniile de activitate economică unde acest lucru era cel mai necesar și unde se văd rezultatele. Transformarea digitală văzută ca un istrument bine definit, viziune, investiții, stretegie și leadership. Migrarea în mediul online implică dezvoltarea de colaborări pe baza interesului de a lucra împreună pentru a obține beneficii comune.

Un alt subiect care va fi discutat îl reprezintă Ordonanța de Urgență privind măsurile de sprijin financiar din fondurile externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de cOVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, care vizează cele 3 secheme de sprijin adoptate de Guvern la începutul lunii august. Loredana Mateescu de la Camera de Comerț și Indistrie Gorj, va prezenta microgranturile, granturile pentru capital de lucru, granturile pentru investiții disponibile mediului de afaceri.

Se vor aborda si subiecte legate de bune practici și oportunități de dezvoltare prin accesarea finanțărilor în cadrul POR și dezvoltare în afaceri.