Astfel, în perioada 20.01 – 10.02.2015 a fost efectuată plata pentru circa 1 milion de fermieri, în valoare de 685,7 milioane de euro reprezentând plata finală SAPS, având ca sursă de finanțare Fondul European de Garantare în Agricultură (FEGA).

Concomitent cu plata diferenței SAPS, APIA a acordat plățile aferente Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (fostele PNDC) în sector vegetal pentru care s-au depus cereri în cursul Campaniei 2014, cuantumul pe hectar fiind reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 1.171/29.12.2014 pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal, care se acordă pentru anul 2014.

Sumele totale plătite până la acest moment pentru Ajutoarele Naționale de Tranziție în sector vegetal – Campania 2014 sunt în valoare de 443 de milioane de lei (100.491.092 euro).

Reamintim că APIA a plătit în perioada 16.10. – 30.11.2014 suma de 641 milioane euro, reprezentând plăți în avans aferente Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) – Campania 2014 către 1.001.417 fermieri.

Astfel, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a plătit 94% din alocarea totală aferentă plăților directe pe suprafață, respectiv SAPS și ANT în sector vegetal, pentru anul 2014.