Astfel, în scopul sprijinirii mediului de afaceri și a cetățenilor care au investit în societăți, având în vedere dificultățile desfășurării procedurilor statutare ale societăților derivate din constrângerile pandemiei, inclusiv a deplasărilor persoanelor fizice în această perioadă, Ministerul Justiției a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență care să faciliteze organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale asociaților la distanță.

Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică proiectul de OUG privind modificarea Legii societăților prin afișarea pe site la adresa http://www.just.ro/proiectul-de-ordonanta-de-urgenta-privind-unele-masuri-in-domeniul-societatilor/

Facilitarea procedurilor statutare

„Am cerut echipei de elaborare din Ministerul Justiției un proiect care să faciliteze procedurile statutare din cadrul societăților. Prin acest proiect dorim să sprijinim funcționarea societăților și exercitarea neștirbită a drepturilor asociaților în condițiile restrângerii posibilităților de deplasare. Mediul de afaceri are nevoie nu doar de facilități economice, ci și de forme juridice mai flexibile în această perioadă. Proiectul pus în dezbatere de Ministerul Justiției răspunde cu soluții la aceste provocări”, a declarat ministrul Justiției, Cătălin Predoiu.

Care sunt propunerile de la Ministerul Justiției

– posibilitatea convocării AGA prin corespondență/mijloace electronice (scrisoare recomandată/curier/scrisoare electronică cu sau fără semnătură electronică extinsă/ telefax/orice mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului), cu condiția ca fiecare acționar/asociat să comunice/să fi comunicat în scris adresa poștală/cea de poștă electronică; convocarea prin publicitatea este, în continuare, o posibilitate;

– în caz de urgență, posibilitatea reducerii cu până la jumătate a termenelor de convocare;

– posibilitatea desfășurării AGA prin corespondență și/sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță (videoconferință, teleconferință, alte aplicații informatice), chiar dacă actul constitutiv nu prevede/interzice, la alegerea organului care are competența convocării acesteia;

– exercitarea votului prin corespondență/mijloace electronice de comunicare directă la distanță;

– similar AGA, posibilitatea întrunirii prin mijloace de comunicare directă la distanță a consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului.

– prelungirea termenului de întrunire a AGA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 până la 15 iulie 2020 corelat cu noul termen de depunere a situațiilor financiare la MFP, prelungit (prin Ordonanța de Urgență adoptată în 9.04.) până la 31 iulie 2020.