În luna iunie 2016, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete faţă de luna precedentă a crescut atât ca serie brută cu 10,0%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,8%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 7,8%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a rămas la acelaşi nivel.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 21,2% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 19,1%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent a crescut atât ca serie brută cu 10,8% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,8%.

În semestrul I 2016, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de semestrul I 2015 atât ca serie brută cu 16,9%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 15,6%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut faţă de semestrul I 2015 atât ca serie brută cu 12,7% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 12,6%.

Iunie 2016 comparativ cu mai 2016

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna iunie 2016, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 10,0%, ca urmare a creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+23,8%), comerţul cu autovehicule (+12,5%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+8,2%) şi la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+2,7%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2016, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 3,8%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna iunie 2016, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie brută, a înregistrat o creştere cu 7,8%, ca urmare a creşterilor înregistrate la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+13,9%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+11,2%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+8,3%) şi la activităţile  de  spǎlare, curǎţarea şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+2,0%).  Scăderi s-au înregistrat la activitǎţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-2,5%).

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2016 faţă de luna precedentă a rămas la acelaşi nivel.

Iunie 2016 comparativ cu iunie 2015

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna iunie 2016, comparativ cu luna iunie 2015 a înregistrat o creştere cu 21,2%, datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+39,4%), comerţul cu autovehicule (+35,1%), activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+16,8%) şi la comerţul cu piese şi  accesorii  pentru autovehicule (+1,5%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2016 a  înregistrat  pe total o creştere cu 19,1% faţă de luna iunie 2015.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna iunie 2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 10,8% mai mare comparativ  cu luna  iunie 2015, provenită de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+48,2%), hoteluri şi restaurante (+17,8%), activităţile  de spǎlare, curǎţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+6,8%) şi de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+4,3%). Activităţile de  jocuri  de noroc şi alte activităţi recreative au scǎzut cu 2,2%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2016 a  crescut cu 9,8% comparativ cu luna iunie 2015.

Semestrul I 2016 comparativ  cu semestrul I 2015

În semestrul I 2016 comparativ cu semestrul I 2015, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 16,9%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul  cu motociclete, piese  şi accesorii aferente; întreţinerea  şi repararea  motocicletelor (+37,8%), comerţul cu autovehicule (+27,6%), întreţinerea şi repararea autovehiculelor (+15,4%) şi la  activităţile provenite  din comerţul  cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,0%).

În semestrul I 2016 comparativ cu semestrul I 2015, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 15,6%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în semestrul I 2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 12,7%  mai  mare  comparativ  cu  semestrul I 2015, provenită de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+33,4%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+21,0%), activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+11,0%) şi de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+9,1%). Activităţile  de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative au scăzut cu 0,4%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în semestrul I 2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 12,6%  mai  mare  comparativ  cu   semestrul I 2015.