Potrivit prevederilor adoptate, se înființează Institutul Național de Administrație ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Dezvoltării.

Institutul va prelua activitatea în domeniul formării profesionale în administrația publică și al perfecționării profesionale a funcționarilor publici de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală.

El va avea sediul în București, în str. Occidentului, nr.14, Sectorul 1.

INA va asigura cadrul instituțional pentru derularea activităților de formare a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Va organiza, între altele, programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, funcționari publici, personal contractual, persoane alese sau numite în funcție de demnitate publică sau asimilate acestora, aleși locali, manageri publici, precum și alte categorii de persoane.

Conducerea Institutului este asigurată de un președinte cu rang de secretar de stat, care este ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat.

Personalul Institutului se compune din demnitari, funcționari publici și personal contractual. Salarizarea personalului INA se face potrivit legislației în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Camera Deputaților este for decizional.

AGERPRES