Calendar Ortodox 2020. Zi de mare sărbătoare duminică, 6 septembrie. Mulți români sărbătoresc ziua numelui

În Colose din Frigia, aproape de Ierapole, era o biserică a Sfântului Arhanghel Mihail, deasupra izvorului cu apă făcătoare de minuni, din care bolnavii primeau multe tămăduiri, mai multe decât din scăldătoarea Siloamului. Pentru că acolo o dată pe an se pogora îngerul Domnului şi tulbura apa, iar aici totdeauna era darul Începătorului de cete îngereşti.

Potrivit unei tradiții, Sfântul Apostol Ioan însoțit de Filip a predicat Evanghelia la Heretop, aproape de cetatea Colose. El a privit către acest loc și a prorocit că din el va tâșni un izvor cu ape vindecătoare și că va fi cercetat de Sfântul Arhanghel Mihail. La puțin timp prorocia s-a împlinit, iar la el veneau din toate părtile persoane pentru a primi vindecare de diverse boli. Unui păgân din Laodiceea i s-a arătat Sfântul Mihail și i-a spus să-și ia fiica lipsită de puterea de a vorbi și să vină la acel izvor pentru a primi vindecare. După ce fata a băut din acea apă, a început să vorbească. Tatăl fetei, în semn de recunoștință a zidit acolo o biserică închinată Arhanghelului Mihail.

Păgânii, văzând că mulți se botează în acea biserică, au dorit să schimbe cursul acelui izvor peste ea. Arhanghelul Mihail i s-a descoperit lui Arhip și l-a încurajat pe acesta să lovească cu toiagul în stancă, pentru a face loc apei să treacă prin ea. Din acel moment locul s-a numit „Hones”, adică „mistuire”, pentru că acolo apele se mistuie în piatră.

Calendar Ortodox 2020. Zi de mare sărbătoare duminică, 6 septembrie. Mulți români sărbătoresc ziua numelui

Despre începutul acelui izvor se pomeneşte aşa: „Când toată lumea era umbrită cu întunericul neîndumnezeitei mulţimi de idoli şi oamenii se închinau făpturii, nu făcătorului, în acea vreme în Ierapole cei necredincioşi cinsteau o viperă mare şi înfricoşată, căreia i se închinau toată noaptea, orbindu-se cu diavolească înşelăciune. Pe ea o ţinea poporul sălbatic încuiată într-o casă zidită în cinstea ei şi, aducând multe feluri de jertfe, hrănea acea viperă plină de otravă, care vătăma pe mulţi. Singurul Dumnezeu adevărat, vrând ca lumina cunoştinţei Sale să lumineze lumea şi să-i povăţuiască pe oamenii cei rătăciţi de la calea adevărată, a trimis pe Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli în tot pământul, ca să propovăduiască Evanghelia la toată făptura. Dintre aceştia, doi: Sfântul Ioan Teologul şi Sfântul Filip, ajungând unul în Efes, iar altul în Ierapole, se osteneau întru bună vestire a lui Hristos. Atunci era în Efes o capişte minunată şi un frumos idol al neslăvitei zeiţe păgâne Artemida, faţă de ai cărei slujitori şi închinători Sfântul Ioan s-a arătat biruitor, luptându-se cu sabia cea duhovnicească a cuvântului lui Dumnezeu – căci, cu puterea numelui lui Hristos, a făcut să cadă şi capiştea şi idolul şi ca praful să se risipească şi toată cetatea a adus-o la sfânta credinţă întru Hristos.”

Tropar la Sărbătoarea pomenirii minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose

Glasul 4: „Mai mare Voievodule al Oştilor Cereşti, Mihaile, rugămu-te pe tine noi, nevrednicii, ca să ne acoperi pe noi cu rugăciunile tale şi cu acoperământul aripilor măririi tale celei netrupeşti. Păzeşte-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: mântuieşte-ne din nevoi, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus.”

Tot în această zi se face pomenirea:

  • Pătimirii Sfinților Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil și Macarie;
  • Celor 1.104 ostași;
  • Sfintei Calodoti;
  • Sfinților Faust, prezbiterul, Macarie, Andrei și Viv, monahul, Chiriac, Dionisie, Andronic;
  • Sfintelor Andropelaghia și Tecla;
  • Teoctist, corăbierul, Chiriac, Dimotul, țăranul, și a Sfântului Sarapavon, senatorul.

Calendar Ortodox 2020. Zi de mare sărbătoare duminică, 6 septembrie. Mulți români sărbătoresc ziua numelui