Nivelurile cele mai reduse ale acestui indicator se înregistrau în Cehia (14,6%), Olanda (15,9%), Finlanda (16%) şi Suedia (16,4%).

La nivelul celor 28 de state din Uniunea Europeană, anul trecut, 24,5% din populaţie – respectiv 122,6 milioane de persoane – era supusă riscului de sărăcie şi excluziune socială, comparativ cu 24,8%, în 2012 şi cu 23,8% în 2008.

Un obiectiv al Strategiei Europa 2020 este scoaterea din categoria celor expuşi sărăciei şi excluziunii sociale în UE a cel puţin 20 de milioane de persoane până în 2020.

Progresele către atingerea acestui obiectiv sunt măsurate în funcţie de trei indicatori – persoane aflate în risc de sărăcie, persoane ce se confruntă cu privaţiuni materiale grave şi persoane ce trăiesc în familii cu o intensitate a muncii foarte scăzută (în care adulţii au utilizat mai puţin de 20% din potenţialul lor de muncă în cursul anului anterior).

Anul trecut, 17% din populaţia UE era afectată de cel puţin una dintre aceste trei forme de excluziune socială. AGERPRES