Proiectul de buget pentru anul 2018 prevede o alocare de 291,272 milioane de lei (credite bugetare), în creştere cu 683,40% faţă de anul anterior, în timp ce creditele de angajament se ridică la 252,025 milioane de lei. 

Potrivit documentului, la capitolul Cheltuieli curente este prevăzută suma de 120,792 milioane de lei din credite bugetare, echivalentul unui salt de 245,76% comparativ datele din anul anterior. De asemenea, în ceea ce priveşte aceleaşi cheltuieli, dar din credite de angajament, suma se ridică la 75,125 milioane de lei. 

Pentru bunuri şi servicii, în bugetul MCSI au urma să fie alocaţi, din credite bugetare, 4,5 milioane de lei (+86,95%), iar din credite de angajament 5,8 milioane de lei. 

Nu în ultimul rând, la titlul dedicat proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014 – 2020, este indicată la credite bugetare suma de 101,818 milioane de lei, în creştere cu 369,73% faţă de anul 2017. În dreptul creditelor de angajament este stipulată suma de 54,851 milioane de lei. 

Sursele de finanţare şi ponderea fiecărei surse în totalul finanţării sunt structurate astfel: 99,37% din bugetul de stat şi 0,63% din venituri proprii. 

Comisiile de specialitate din Parlament au început, marţi, dezbaterile pe proiectul de buget aferent anului 2018. 

AGERPRES