Prin Hotărârea adoptată de Executiv privind bugetul de venituri şi cheltuieli al CNADNR s-a decis că veniturile totale estimate se ridică la 6.725.184,88 mii lei, iar cheltuielile totale la 6.497.502,22 mii lei. Printr-o altă Hotărâre, Guvernul a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. 'Electrica' S.A. pe anul 2014 stabilind că veniturile totale estimate se ridică la 564.320 mii lei, iar cheltuielile totale la 528.755 mii lei.

Executivul a aprobat, tot printr-o Hotărâre, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. Şantierul Naval 2 Mai – S.A, estimând ca venituri totale suma de 17.624 mii lei, iar cheltuielile totale suma de 17.523 mii lei.

În cadrul aceleaşi reuniuni de Guvern a fost aprobat, prin Hotărâre, bugetul pe anul 2014 pentru S.C. Electrocentrale Grup S.A., potrivit căruia 'veniturile totale estimate se ridică la 17.361 mii lei, iar cheltuielile totale, la 17.195 mii lei'.

Un alt buget de venituri şi cheltuieli aprobat, miercuri, printr-o HG, este cel al S.C. 'Băiţa – S.A Ştei, veniturile totale estimate fiind stabilite la 13.174 mii lei, iar cheltuielile totale la 11.597 mii lei.