Bugetul ANSVSA pentru anul 2021 a fost avizat favorabil de Comisiile parlamentare pentru buget, finanţe şi bănci, reunite, cu 25 de voturi „pentru” şi 14 abţineri.

Propunerea bugetară a ANSVSA pentru anul 2021 este de 1,063 miliarde de lei – credite bugetare, în creştere cu 6,38% faţă de anul anterior, respectiv de 1,068 miliarde de lei – credite de angajament (+6,84%, comparativ cu anul 2020).

Bugetul ANSVSA pentru anul 2021

Cheltuielile de personal sunt în cuantum de 31,688 milioane de lei, în scădere cu 0,48% faţă de execuţia preliminată din anul anterior.

Proiectul de buget evidenţiază, pentru anii 2022 şi 2023, în cazul ANSVSA, credite bugetare şi de angajament aproape similare, respectiv de 1,063 miliarde de lei.

De asemenea, cheltuielile alocate pentru Bunuri şi Servicii se ridică la valoarea de 6,194 milioane de lei, cu 124,83% mai mult în comparaţie cu suma înregistrată cu un an în urmă.

Programele ANSVSA finanţate din credite de angajament, în 2021, ajung la 1,204 miliarde de lei, iar din credite bugetare la 1,206 miliarde de lei.

Cele mai consistente programe susţinute financiar sunt: programul pentru eradicarea unor boli transmisibile ale animalelor (167,23 milioane lei – credite de angajament şi 166,457 milioane de lei – credite bugetare), programele naţionale pe care ANSVSA trebuie să le pună în aplicare (744,09 milioane lei – credite de angajament, respectiv 746,12 milioane de lei – credite bugetare) şi programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor (293,3 milioane de lei – credite de angajament şi 293,3 milioane lei – credite bugetare).

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin