Luna ianuarie a început în forță pentru angajații  ANSVSA, adică inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor. Aceștia au aplicat, în luna ianuarie, 77 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 453.400 de lei. Mai mult, au fost efectuate 6.791 controale realizate la nivel naţional în unităţile din industria agroalimentară.

Anunțul făcut de ANSVSA

Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), transmis vineri, controalele au vizat operatorii din industria alimentară care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume – fructe.

Acţiunile de verificare au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii din industria alimentară a condiţiilor de înregistrare, autorizare şi funcţionare a unităţilor, a modului de întreţinere şi igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate.

Ce au mai verificat inspectorii

De asemenea, au fost verificate condiţiile de prelucrare şi de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, cerinţele de trasabilitate şi a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi informaţiile privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Potrivit sursei citate, controalele s-au concentrat în principal pe prevenţie şi consilierea operatorilor din industria alimentară, iar sancţiunile contravenţionale au fost acordate în momentul în care deficienţele constatate iniţial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau au pus în pericol sănătatea consumatorilor.

Ce s-a descoperit în urma controalelor

Printre neconformităţile constatate s-au aflat: neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor tehnologice de producţie, lipsa sursei de apă şi a grupului sanitar, lipsa vestiarului pentru angajaţi, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanţe destinate operaţiunilor de dezinfecţie, neefectuarea operaţiunilor de dezinfecţie în condiţiile legislaţiei specifice domeniului alimentar etc, mai arată ANSVSA.

Au mai fost depistate neconformităţi legate de asigurarea trasabilităţii şi conformităţii produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare).

Pe durata acţiunilor de control s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi instrucţiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2021, urmărindu-se încadrarea calităţii produselor alimentare în limitele maxime admise privind prezenţa de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente. De asemenea, au fost luate probe în vederea verificării respectării criteriilor microbiologice în alimente şi de pe suprafeţe/ustensile de lucru din unităţile de industrie alimentară, transmite ANSVSA în comunicat.