Potrivit proiectului de buget pe acest an publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, MCPDS este o instituţie finanţată 100% din buget de stat. 

La capitolul cheltuieli de personal este prevăzută suma de 5.764.000 de lei, în creştere cu 70,73% faţă de anul trecut. 

La capitolul bunuri şi servicii, propunerea pentru 2017 este de 3.951.000 de lei, în creştere cu 305,65% faţă de 2016. 

La capitolul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 este prevăzută suma de 1.076.000 lei. 

Conform proiectului de buget, priorităţile strategice pe termen mediu ale MCPDS sunt reprezentate de: atingerea obiectivelor din programul de guvernare şi din domeniul de competenţă al MCPDS prin completarea resurselor din bugetul naţional cu atragerea de finanţări externe nerambursabile; consolidarea unei culturi a unei guvernări deschise şi transparente, precum şi o creştere a capacităţii sectorului ONG de a contribui cu expertiză la procesul de elaborare a politicilor publice printr-o eficientă alocare a resurselor publice. 

De asemenea, în prezent, este în curs de implementare Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" – cod SIPOCA 35, beneficiar – Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, ale cărui atribuţii au fost preluate de Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social, se menţionează în proiectul de buget. 

În document se arată că "pentru optima desfăşurare a activităţii MCPDS, instituţia are nevoie de achiziţionarea de autovehicule, cu respectarea normativelor privind dotarea cu autoturisme prevăzute în O.G. nr. 80/2001, pentru a asigura deplasarea personalului în activităţile suport din ţară". 

Conform proiectului de buget, activitatea complexă şi organigrama MCPDS "implică o schemă de personal minimal necesară pentru buna funcţionare a instituţiei, fiind nevoie în consecinţă de o logistică adecvată, dar şi de achiziţionarea tuturor instrumentelor IT (calculatoare, software, sistemul de transmisie a dezbaterilor publice) pentru ca standardul asumat prin programul de guvernare şi atribuţiile ministerului să poată fi îndeplinite". 

La capitolul maşini, echipamente şi mijloace de transport, în propunerea de buget a MCPDS pentru 2017 este prevăzută suma de 662.000 de lei. La capitolul deplasări interne, detaşări, transferări este prevăzută suma de 300.000 de lei, iar la capitolul deplasări în străinătate – 300.000 de lei, conform proiectului de buget, citat de Agerpres. 

Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social (MCPDS) a fost înfiinţat în baza ordonanţei de urgenţă 1/ 2017. Pe 12 ianuarie, Guvernul a adoptat o hotărâre privind organizarea şi funcţionarea MCPDS prin preluarea portofoliului Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic (MCPDC) şi a Direcţiei Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii.