Iată ce spune Warren Buffet:

„Neconvențional, dar inevitabil, concluzia care se trage din ultimii cincizeci de ani este că e mult mai sigură investiţia într-o colecție diversificată de companii americane decât investiţiile în titluri de valoare – certificate de trezorerie, de exemplu – ale căror valori au fost legate de moneda americană. Asta a fost valabil și în precedenta jumătate de secol, o perioadă care include Marea Depresie și cele două războaie mondiale. Investitorii ar trebui să țină seama de această istorie. La un grad sau altul este aproape sigur că aceste aspecte se vor repete în cursul secolului următor.

Prețurile acțiunilor va fi întotdeauna mult mai volatile decât deținerile în numerar echivalent. Cu toate acestea, pe termen lung, instrumente denominate în valută sunt investiții mai riscante decât portofoliile de acţiuni diversificate, care sunt cumpărate în timp și care sunt deținute într-o manieră care invocă numai taxe simbolice și comisioane. Această lecție nu a fost în mod obișnuit predată în școlile de afaceri, unde volatilitatea este aproape universal văzută ca factor pentru risc. Deși această ipoteză pedagogică face pentru predare ușoară, este o greșeală  mortală: volatilitate este departe de a fi sinonim cu risc. Formulările populare care echivalează cei doi factori duc la rătăcire studenții, investitorii și directorii executivi.”